Delårsrapport jan-mar 2020: Ökat resultat och finansiell stabilitet skapar stark och stabil grund för fortsatt utveckling

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 781 Mkr (718).
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 555 Mkr (500).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 460 Mkr (406).
  • Periodens resultat uppgår till 344 Mkr (311), motsvarande ett resultat per aktie om 2,24 kr (2,02).

- Jag är stolt över att även i en turbulent tid kunna presentera ett mycket bra resultat. Vi fortsätter att leverera och vi fortsätter att växa. Men samtidigt är detta inte ett vanligt kvartal. Effekterna från spridningen av det nya coronaviruset har drabbat hela världen. Vår exponering mot de segment som drabbats omedelbart är relativt liten, men för var och en av hyresgästerna kan situationen vara kritisk och vi tar varje diskussion utifrån kundernas individuella förutsättningar, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Vi ska förstås vara ödmjuka inför de långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin, men vi ser ändå tecken på framtidstro i Öresundsregionen. De senaste veckorna har flera uthyrningsdiskussioner återupptagits efter att ha varit pausade en tid, och från offentliga verksamheter har vi fått lokalförfrågningar i både Sverige och Danmark.

- Än är det för tidigt att sia om vilka konsekvenserna blir över tid, men vi har lagt en långsiktig plan för vårt agerande och för oss är det viktigare än någonsin att bidra till att vår region utvecklas på bästa sätt. Det gör vi framförallt genom att fortsätta investera för framtiden och därigenom medverka till att fler människor kan fortsätta ha ett arbete att gå till även i en omtumlande tid. Vi kommer att återgå till ett normalläge så småningom och då är vi övertygade om att vi, med en stabil finansiell bas och en region med goda förutsättningar, kommer att kunna skapa nya möjligheter och fortsatt växtkraft.  

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 8.30 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q1-2020) eller telefon +46 8 505 58 359 eller +44 3333 009 034 (UK).

Länk till webbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q1-2020)

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.