Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2019: Rekordhög nettouthyrning och fortsatt ökat förvaltningsresultat för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 2 983 Mkr (2 684)
  • Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 2 140 Mkr (1 941)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 1 775 Mkr (1 406)
  • Periodens resultat uppgår till 2 923 Mkr (2 403), motsvarande ett resultat per aktie om 19,02 kr (15,63)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (3,75) per aktie

- För Wihlborgs har 2019 varit ett mycket aktivt år. Vi har aldrig tecknat så många hyresavtal, eller uppnått en så hög nettouthyrning. Vi har aldrig gjort så stora köp och försäljningar av fastigheter och vi har aldrig investerat så mycket i projekt. Allt detta är vi stolta över, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Vår starka nettouthyrning, 95 Mkr för helåret och 20 Mkr för fjärde kvartalet, är ett tecken på att efterfrågan är fortsatt god och att den fina utvecklingen i regionen fortsätter. Med vårt starka förvaltningsresultat och de stora värdeökningarna på våra fastigheter, 1 023 Mkr i fjärde kvartalet, har vi goda förutsättningar för ännu ett aktivt år där vi tillsammans med våra kunder fortsätter att utveckla Wihlborgs och Öresundsregionen.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl 11.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe rapporten på Helio GT 30 i Stockholm. Presentationen går att följa via webcast (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q4-2019) eller telefon 08-505 583 58 eller +44 3333 009 272 (UK)

Länk till webbsändning (https://tv.streamfabriken.com/wihlborgs-fastigheter-q4-2019)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 07.30 CET.

 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Wihlborgs uppför ny skola på 11 600 kvm utanför Köpenhamn

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Mercedes-Benz väljer Wihlborgs kontorshus Vista i Hyllie

Wihlborgs tecknar avtal med Nowaste Logistics om 6 900 kvm i Helsingborg

Wihlborgs tecknar avtal med Nowaste Logistics om 6 900 kvm i Helsingborg