Wihlborgs hyr ut lokaler för nytt rådhus till Hørsholms kommun

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Hørsholms kommun om 7 000 m² i Slotsmarken 13–15 i Hørsholm, Danmark.

Hörsholm 10-18, Danmark

I februari flyttar Hørsholms Rådhus in i fastigheten. Hos Wihlborgs får Hørsholms kommun alla förutsättningar för att skapa en attraktiv miljö för både anställda och kommuninvånare.  

- Vi vill gärna erbjuda den bästa medborgarservicen och därför har det varit ett starkt önskemål att alla rådhusets medarbetare fortsatt sitter tillsammans vilket är möjligt i lokalerna i Slotsmarken, säger kommundirektör Pernille Hallberg Salamon.

- Vi är glada att kunna hjälpa Hørsholms kommun med en snabb lösning utifrån deras behov och välkomnar dem som ny hyresgäst hos Wihlborgs. I Slotsmarken får de ändamålsenliga lokaler med god tillgänglighet via både kollektivtrafik och bil, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.