Wihlborgs tecknar fyra nya avtal i Gängtappen

Wihlborgs har tecknat avtal med fyra nya hyresgäster om totalt 2 500 m² i Gängtappen i Malmö. Därmed är fastigheten i princip fullt uthyrd.

De nya företag som flyttar in är Hypergene AB (1320 m²), Proact IT Sweden AB (364 m²), Noda Intelligent Systems AB (298 m²) och Hoya Lens Sweden AB (484 m²). I mars blev det dessutom klart att Media Evolution City flyttar in på 1 800 m² i Gängtappens två nedersta våningar. Där ska man erbjuda mötesplatser, mat, service och co-working space.

-       Att vi nu fyller Gängtappen med ännu fler växande företag är glädjande. Detta, tillsammans med att Media Evolution City expanderar här, gör att huset kommer att sjuda av liv och möjliggöra ännu fler möten både mellan dem som verkar i huset och med människor från andra delar av staden som vill ta del av den anrika byggnadens nya plattform. I sommar flyttar vi på Wihlborgs dessutom själva in på två våningar, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Vi valde Gängtappen för den spännande och dynamiska miljö som växer fram, och där vi är säkra på att våra medarbetare kommer att trivas och utvecklas. Dessutom ser vi att lokalerna ger oss mycket goda förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa, säger Per Hidenius, vd för Hypergene.

Gängtappen ligger i området Dockan i Malmö och byggdes 1958 som huvudkontor för Kockums. Sommaren 2015 flyttade SAAB Kockums ut och därefter har Wihlborgs totalrenoverat huset med hållbarhet i fokus. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. En lokal om 250 m² är fortfarande ledig i huset.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.