Wihlborgs stöttar initiativ för mångfald i styrelser

Idag lanserar Sydsvenska Handelskammaren den så kallade 100-listan – ett initiativ för att öka andelen kvinnor i sydsvenska bolagsstyrelser. Wihlborgs välkomnar listan och stöttar initiativet genom att vara värd för lanseringsfesten.

Ulrika Dieroff, chef för affärsservice på Sydsvenska Handelskammaren, har sedan i våras arbetat med att utveckla 100-listan:

-       Jag var så trött på att höra att det inte finns kvinnor med tillräcklig kompetens, lämpade för styrelser och liknande. Vi vet att det finns många kompetenta kvinnor men det är uppenbart att valberedningar och bolag behöver hjälp att hitta dem och det är precis det vi hjälper till med genom 100-listan.

Listan har fyllts på successivt och innehåller nu över 100 kompetenta, erfarna kandidater som är redo ta plats i bolagsstyrelser, advisory boards och liknande. Här finns personer med specialkompetens inom exempelvis hållbarhet, digitalisering, ekonomi och försäljning.

-       Det har verkligen inte varit några problem att fylla listan. Många har hört av sig själva och velat vara med, en del har nominerat kollegor och vi har förstås också frågat våra medlemsföretag efter lämpliga kandidater, berättar Ulrika Dieroff.

För Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs är det naturligt att Wihlborgs stöttar initiativet.

–      Vi arbetar på många sätt för att bidra till utvecklingen av vår region. Att vi har ett fungerande näringsliv är bra för både regionen och oss. Vi vill hjälpa till med kunskap, inspiration och nätverk när det gäller allt från socialt engagemang till digitalisering. Och mångfaldsfrågan är viktig, inte bara när det gäller kön, utan också andra faktorer som ålder och bakgrund, säger Anna Nambord.

–      Vi tror att 100-listan kan hjälpa till att sätta fokus på en angelägen fråga. Det är ett konkret initiativ som manar till handling och det är därför vi ställer upp som partner till 100-listans lanseringsfest, där vi bidrar med lokal, moderator och dokumentation av evenemanget, säger Anna Nambord.  

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,9 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.