Wihlborgs anställer ny regionchef i Malmö

Wihlborgs har anställt Magnus Prochéus som ny regionchef i Malmö. Magnus har mångårig erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen, både inom förvaltning och utveckling.

Magnus kommer närmast från en roll som kommersiell fastighetschef på Stena Fastigheter i Malmö och har tidigare arbetat i liknande positioner på bland annat Heimstaden och dåvarande Briggen.

I rollen som regionchef för Wihlborgs i Malmö kommer Magnus Prochéus att ansvara för ett fastighetsbestånd om 700 000 m² med ett värde på 18 miljarder kronor och cirka trettio medarbetare.

-       Malmö är vår största marknad och rollen som regionchef är en nyckelposition i Wihlborgs. Magnus kommer med sin gedigna erfarenhet av fastighet­sförvaltning och ledarskap kunna driva oss mot fortsatt utveckling både i Malmö och i bolaget som helhet. Kombinationen av erfarenhet och utvecklingsvilja passar väldigt bra på Wihlborgs, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Jag ser mycket fram mot mitt nya uppdrag. Med tydlig strategi, lokal närvaro och ett genuint engagemang hos medarbetarna har Wihlborgs etablerat sig som det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. För mig känns det fantastiskt att nu få vara med och bidra till framtida framgång. Med ett tydligt fokus på kund och marknad kommer jag och mina medarbetare att fortsätta utveckla både förvaltningen och kundrelationerna. Att Wihlborgs dessutom är certifierade enligt Great Place to Work är ytterligare ett plus i kanten, säger Magnus Prochéus.

Mangus Prochéus tillträder tjänsten som regionchef den 25 februari 2019.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 40,3 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.