Wihlborgs köper mer i Danmark

Wihlborgs har förvärvat en kontorsfastighet om 9 300 m² i Alleröd norr om Köpenhamn.

Köpeskillingen uppgår till 82 miljoner DKK och säljare är pensionsbolaget Danica. Fastigheten är fullt uthyrd till den danska pensionsfonden ATP. Tillträde sker under september 2017.  

-       Köpet är en komplettering till de 15 fastigheter som vi köpte av Danica i juli, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Efter det aktuella förvärvet har Wihlborgs ett fastighetsbestånd på ca 580 000 m² i Danmark till ett värde av 6,5 miljarder SEK.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 34 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.