Wihlborgs köper fastighet i Fosie, Malmö

Wihlborgs har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Olsgård 7 i Fosie, och förstärker därmed ytterligare sin position i området. Fosie är strategiskt beläget mellan inre och yttre ringvägen, med direkt anslutning till motorvägsnätet.

Fastigheten förvärvades av Malmö Tidningstryck AB:s konkursbo till en köpeskilling om 34 Mkr. Den omfattar ca 14 000 m² tomtyta samt en lager- och kontorsbyggnad om ca 4 500 m². I samband med förvärvet tecknades ett hyresavtal med Sydsvenska Dagbladets AB.

-       Förvärvet kompletterar vårt bestånd och stärker Wihlborgs position som den dominerande fastighetsägaren i Fosie, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 37 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,6 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.