Wihlborgs har fullt uthyrt på Drottninggatan efter uthyrningar till Malmö stad

Wihlborgs har tecknat tre nya kontrakt med Malmös stad om totalt 3 300 m², vilket innebär att fastigheterna Nora 11 och Karin 13–14 på Drottninggatan nu är fullt uthyrda.

Wihlborgs förvärvade de tre välkända fastigheterna på Drottninggatan i juli 2015.

I Nora 11 hade 14 000 kvadratmeter då totalrenoverats för Skatteverket. Under 2016 renoverades resterande ytor, totalt cirka 13 000 m², och därefter flyttade bland annat Malmö stads sociala resursförvaltning (numera arbetsmarknads- och socialförvaltningen) in. Nu har Malmö stad tecknat avtal om ytterligare ca 900 m² för ett nytt utbildningscenter och därmed är huset fullt uthyrt.

I september lämnade Länsstyrelsen Karin 14 och efter renovering flyttar Malmö stads nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning in på 5 400 m² i december. Utöver detta har Malmö stad nu också tecknat avtal för återstående kontorsytor om 1850 m². Också denna fastighet är därmed fullt uthyrd.

Även Karin 13, där Polismyndigheten hyr större delen för bland annat passexpedition, är fullt uthyrd sedan Malmö stad tecknat avtal om 500 m² kontor. 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 34 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.