Wihlborgs bygger ut till Tyréns i Dockan

Wihlborgs bygger ut Kranen 9 i Dockan med 2 200 m2 när hyresgästen Tyréns växer och behöver större lokaler. Projektet innefattar även en ombyggnad av Tyréns befintliga lokaler.

Tyréns hyr sedan 2001 ca 4000 m2 på Isbergs gata i Dockan. För att möjliggöra en tillbyggnad som hänger ihop med den befintliga fastigheten river Wihlborgs en intilliggande äldre byggnad där Stadsarkivet tidigare fanns.

-       Tyréns befinner sig i stark tillväxt och har under en tid tittat på alternativ gällande kontorslokaler för att möjliggöra denna. Tillsamman med Wihlborgs har vi nu funnit en helhetslösning som möjliggör att vi kan sitta kvar och samtidigt utöka våra ytor, säger Christian Lindfors, regionchef på Tyréns.

-       Vi är glada att kunna erbjuda Tyréns en smidig och effektiv lösning där de kan stanna kvar i Dockan och fortsätta utveckla sin verksamhet, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Tyréns kommer att hyra totalt ca 5 500 m2 i den renoverade och tillbyggda fastigheten. Inflyttning planeras till november 2018 och därefter startar ombyggnad och renovering av de befintliga lokalerna. I den nya byggnaden finns ytterligare ca 700 m2 att hyra ut.

Investeringsbeloppet beräknas till 114 Mkr och avkastningen till 6 procent.

Tyréns hyr lokaler hos Wihlborgs även på Knutpunkten i Helsingborg, på Ideon i Lund samt i Köpenhamn.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 09.00 CET. 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 31 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.