Wihlborgs förnyar stadsbilden vid Lunds centralstation

Wihlborgs startar nybygget av en kontorsfastighet, Postterminalen 1, som blir det första mer omfattande tillskottet av moderna kontorslokaler för den privata marknaden i Lunds centrum på många år. Fastigheten ligger granne med kommunens nya kontorshus Kristallen vid järnvägsstationen och kommer att rymma omkring 600 arbetsplatser.

Namnet är detsamma, men den tidigare Postterminalen ersätts nu av nya ljusa toppmoderna kontorslokaler på Sockerbruksområdet invid Kristallen, Lunds kommunhus. I Lund har efterfrågan på nya kontorslokaler länge varit stor och Postterminalen kommer med sina 11 000 kvadratmeter att möta efterfrågan på flexibla kontorslokaler i centralt läge.

Postterminalen ligger i anslutning till Lunds järnvägsstation och får direktkontakt till centrum via den nya cykel- och gångbron över spåren. Kontoren är lättillgängliga till och från buss och tåg vilket ger hyresgästerna möjlighet att utnyttja kollektiva färdmedel till och från jobbet.

"Under de senaste åren har det varit en stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i centrala Lund. Postterminalens kontor kommer möta denna efterfrågan och erbjuda moderna, ljusa lokaler i anslutning till Lunds centralstation", säger Anders Jarl, verkställande direktör för Wihlborgs Fastigheter AB. "Genom åren har Wihlborgs medvetet satsat på att förvärva, förvalta och projektera fastigheter i infrastrukturnära lägen."

Postterminalen präglas av en tydlig miljöprofil. Fastigheten får en egen solcellsanläggning på taket och kommer att få högsta miljöklassning och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Det centrala läget vid stationen gör dessutom att medarbetarna kan resa miljösmart till och från jobbet.

PEAB har fått i uppdrag att uppföra Postterminalen som beräknas stå färdig för inflyttning våren 2018 och därefter kommer fastigheten förvaltas av Wihlborgs.
Mer information om Postterminalen www.wihlborgs.se/postterminalen


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 28,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.