Hoppa till innehåll

Framtidens arbetsplats kräver mer av ledarskapet

I efterdyningarna av pandemin har de flesta organisationer ökat sin digitala kompetens samtidigt som många medarbetare upplevt fördelar med att arbeta hemifrån. Många organisationer vill nu hitta nya arbetsformer som möter både verksamhetens och medarbetarnas behov. Vi ser därför fler och fler hybridlösningar växa fram där medarbetare delar sin arbetstid mellan kontoret, hemmet, hubbar och co-workingytor. Flexibiliteten är attraktiv, men den kommer också att få konsekvenser för ledarskapet.


Vikten av att differentiera chef och ledare

För att få en tydlig bild av de utmaningar som kommer att ställas på ledarskapet när arbetsformerna blir mer flexibla har vi talat med Sandra Jönsson, docent i psykologi med inriktning mot ledarskap och organisation, på Malmö Universitet. Sandra har fokuserat sin forskning kring arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetets organisering.

- När man börjar tala om framtidens ledarskap är det viktigt att först differentiera vilken nivå vi avser. Pratar vi om VD eller första linjens chefer? Pratar vi om chefskap eller ledarskap? Chefskapet är kopplat till stabilitet, ordning, struktur, budget med mera, och dessa frågor kan hanteras lika väl i en digital kontext som i en fysisk. Att ta ett lönesättningssamtal med en medarbetare via video innebär ingen större skillnad jämfört med om samtalet sker öga mot öga. Och detta gäller inte bara för chefer, många praktiska arbetsuppgifter kan utföras med samma eller bättre resultat när de utförs digitalt, säger Sandra Jönsson.

Ledarskapets utmaningar

När vi kommer till ledarskap hamnar saken i ett annat ljus. Ledarskap är en så mycket större fråga än att begränsas till praktiska arbetsuppgifter och eller uppföljning. Sandra Jönsson:

- De saker som är kopplade till ledarskap, ofta visionära frågor, utvecklingsarbete, företagskultur med mera, där ser forskningen att det blir lite svårare när arbetsformerna luckras upp. När inte alla är på plats på kontoret, hur säkerställer ledaren att organisationen fungerar optimalt? Och vad är en bra balans, hur mycket tid kan man arbeta hemma innan exempelvis teamkänslan naggas i kanten? Här har vi ännu inga tydliga svar, men alla organisationer behöver hantera frågan. Och de bör ha utgångspunkten att digitala, flexibla arbetsformer inte är ett mål, de är ett verktyg. Varje företag behöver utvärdera hur varje arbetsuppgift utförs bäst, på plats eller digitalt, och vilken grad av fysisk närvaro organisationen behöver för att utvecklas optimalt.

Rättvist ledarskap

Under en tid har mycket fokus varit på individen, men framtidens ledarskap kommer att kräva en hel del mod. Att våga tänka mer kring verksamhetens behov inte bara vad som är bäst för varje enskild individ.

- Att medarbetare som jobbar hemma får mer tid att ta promenader med sin hund kan visserligen vara bra ur ett välbefinnandeperspektiv. Men det är inte säkert att allt som är bra för individen är det bästa för verksamheten. Framtidens ledare behöver våga ta diskussionen om hur arbetet ska styras så att verksamheten gynnas optimalt, säger Sandra Jönsson.

- Och här kommer rättviseaspekten in. Det är inte säkert att alla medarbetare och arbetsuppgifter faller under samma måttstock. Vissa arbetsuppgifter kanske utförs bäst på plats på kontoret, vissa hemma. Hur säkerställer ledaren att det inte uppstår diskussioner om orättvisa, eller att det bildas grupperingar mellan de som är på plats och de som jobbar hemma? Det är många svåra frågor, men de måste hanteras, säger Sandra Jönsson

Bild 1200x300.jpg
Många organisationer vill nu hitta nya arbetsformer som möter både verksamhetens och medarbetarnas behov, säger Sandra Jönsson.

Skapa ett nytt narrativ

Arbetsmiljö och arbetsrätt är andra viktiga frågor att hantera i framtidens flexibla organisationer. Dessa ställs ofta i kontrast till verksamhetens andra logiker, exempelvis ekonomin.

- Hur man väljer att organisera sitt arbete är en viktig del i verksamhetens kulturbyggande. Vilken berättelse vill vi förmedla? Idag när vi befinner oss i en brytpunkt mellan traditionella och flexibla arbetsformer finns möjligheten att skriva om företagets narrativ. Att skapa en ny väg framåt, som är den långsiktigt bästa för organisationen, men som samtidigt säkerställer medarbetarnas önskemål och välbefinnande, avslutar Sandra Jönsson.

Fler läsvärda artiklar

Kontorsmarknad i förändring

Kontorsmarknad i förändring

Arbetsmiljöns betydelse för välmåendet

Arbetsmiljöns betydelse för välmåendet

Så påverkar arbetsmiljön oss

Så påverkar arbetsmiljön oss

Har du frågor kring framtidens arbetsplats och vad som skapar en god arbetsmiljö?

Prata med oss på Wihlborgs. Vi hjälper dig gärna vidare.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post