Hoppa till innehåll

10 faktorer som påverkar ditt välmående på jobbet

Allt fler företag inser sambandet mellan välmående medarbetare och långsiktig affärsnytta. Vår produktivitet är direkt kopplad till hur vi mår. Glada och friska medarbetare blir mer fokuserade och idérika och allt fler medarbetare kopplar samman det generella måendet med hur de mår på arbetet. Faktorer som gemenskap och vardagsmotion är lika viktiga som de klassiska arbetsmiljöfrågorna ergonomi och säkerhet.


Numera finns också fastighetscertifieringar där man utgår från hälsa och välmående. En av dessa är WELL och den bygger på forskning på området. Även om man inte har en externt certifierad fastighet finns mycket man kan göra i de egna lokalerna för ökat välbefinnande. Här har vi samlat tio faktorer att tänka på för att skapa ökat välmående på arbetsplatsen.

Dagsljus

Vår hälsa gynnas av god tillgång till dagsljus. Dagsljus har positiva effekter på vår sömn, bidrar till ökad vakenhet, mildrar depression och stärker den kognitiva förmågan. Därför är det viktigt att säkerställa att era medarbetare får tillräckligt med dagsljus under en arbetsdag. Uppmuntra gärna till lunchpromenader om möjlighet finns och placera helst skrivbord i närheten av ett fönster.

Grönska i arbetsmiljön

Människor har alltid haft en stark koppling till naturen och vi mår bra av att ha naturmaterial omkring oss. Att ha växter på arbetsplatsen bidrar till att skapa en harmonisk arbetsmiljö och har enligt forskning stor effekt både på det fysiska och psykiska välbefinnandet. 

Växter påverkar dessutom luftkvaliteten. Exempelvis är det mindre damm och mögel i rum med växter än i rum utan växter. Krukväxter kan suga upp föroreningar och tillföra fukt till luften vilket är bra särskilt vintertid när inomhusluften kan bli torr. 

Utomhusarbete

Trots att det finns stora fördelar för medarbetare att få frisk luft och maximera intaget av dagsljus spenderar vi idag alldeles för lite tid utomhus. Mer tid utomhus är viktigt för vårt välmående och bidrar till sänkta stressnivåer, ger snabbare återhämtning och bättre sömn. Kanske kan en del av arbetsdagen förläggas utomhus? Har ni en takterrass där ni kan jobba en stund, eller varför inte ett promenadmöte med teamet?


Ljud

Visste ni att bullriga ljudmiljöer riskerar att minska produktiviteten med hela 66 procent? Ljudmiljön på arbetsplatsen är oerhört viktig och det finns många smarta lösningar som dämpar ljudnivån. För att sänka ljudnivån på arbetsplatsen är det en god idé att skapa ytor som är anpassade för samarbete, telefonsamtal, möten och fokuserat arbete. 

Sömn

Vi kan påverka vår sömn mer än vi tror, och på fler sätt än bara genom att öka antalet sömntimmar. Fysisk aktivitet, en daglig dos av dagsljus, återhämtningspauser under arbetsdagen och skärmfritt före läggdags är några saker man själv kan påverka. 

Mental hälsa

Mental hälsa är viktig för vårt välbefinnande. Enligt WHO:s definition är mental hälsa ett tillstånd av välbefinnande där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar och kan engagera sig i arbete och samhället. Forskning har funnit ett postivit samband mellan mental hälsa och meditation. Meditation kan bidra till bättre sömn, ökad koncentration och inlärning och kan även hjälpa mot depression. Det finns även mentala gym där man få hjälp att stärka sitt mentala välbefinnande.

Må bra på kontoret: här hittar du fler tips om belysning, grönska, ljud och ergonomi

Ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Värk i rörelseorganen är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Det är vanligt med besvär i nacke, skuldror och armar för oss som arbetar vid en dataskärm. För att förebygga besvär är det viktigt att se över hur utrustningen är utformad, placerad och hur man använder den. Om det finns blänk och reflexer i bildskärmen och dålig belysning vid arbetsplatsen ökar risken för muskelspänningar. 


Kost

Vad vi äter under en arbetsdag påverkar vårt välmående. Mat som ger oss mycket näringsämnen och som bidrar till att minska risken för ohälsa är till exempel grönsaker, baljväxter, frukt, nötter, fisk, vegetabiliska oljor och mat med fullkorn. Tänk även på att äta lagom mycket och varierat. Det är viktigt att hitta en hållbar livsstil som passar och att äta regelbundet.

Träning

All form av rörelse kan påverka vår hälsa positivt. Vi blir piggare, starkare och minnet förbättras. Dessutom sover vi bättre och risken för sjukdomar och benbrott minskar. Satsa på att få in träning och rörelse i vardagen, speciellt vid stillasittande kontorsjobb. Försök att få in rörelse och mikropauser under arbetsdagen. Höj- och sänkbara skrivbord, ett inbjudande trapphus och möjlighet att cykla till jobbet är några exempel som uppmuntrar till vardagsmotion.

Belysning

Vi vistas nästan 90 % av tiden inomhus och därför får ljustillgången inomhus stor betydelse för den totala ljusexponeringen och vårt välmående. Säkra att ni har god belysning vid skrivbord och andra arbetsytor.

Prata välmående med oss!

När vi på Wihlborgs utvecklar nya miljöer spelar hälsa och trivsel en viktig roll. Vi vill skapa bra kontor och byggnader som håller över tid och arbetsmiljöer där människor kan trivas, växa och må bra. För dig som arbetsgivare är det en lönsam investering att skapa ett kontor där medarbetarna mår bra och där ni har möjlighet att skapa långsiktiga affärer. 

Kontakta oss gärna för rådgivning, tips och idéer om hur ni kan arbeta med välmående och hälsa på arbetsplatsen.

Fler läsvärda artiklar

Så påverkar arbetsmiljön oss

Så påverkar arbetsmiljön oss

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Framtidens arbetsplats får oss att må bra

Så skapar du en hållbar kontorsmiljö

Så skapar du en hållbar kontorsmiljö

Funderar du på vad som är den bästa lösningen för din verksamhet?

Kontakta oss gärna om du vill prata om hur du kan förmedla hälsa, välmående eller hållbarhet i dina lokaler. Anna arbetar med rådgivning till våra kunder inom arbetsplatsstrategi, kultur och ledarskap.

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post