Behandling av personuppgifter vid förfrågan via kontaktformulär

När du skickar ett meddelande genom Wihlborgs Fastigheter AB:s (”Wihlborgs”) kontaktformulär kommer Wihlborgs att behandla personuppgifter om dig och är därmed personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Den här informationen syftar till att informera dig om hur och varför denna personuppgiftsbehandling sker. Du kan när som helst kontakta Wihlborgs via 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se för mer information om detta.

De uppgifter du registrerat (namn, e-post och/eller telefonnummer) kommer att behandlas för att besvara den fråga eller hantera det ärende du anmält genom kontaktformuläret. Denna behandling är nödvändig för att Wihlborgs ska kunna agera i enlighet med din begäran och vi utför behandlingen baserat på en intresseavvägning där vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse för att sådan behandling inte sker. Uppgifter kommer att behandlas av Wihlborgs receptionspersonal samt sådana individer som bedöms lämpade att hantera ditt ärende (såsom fastighetsvärd om frågan rör en viss fastighet).

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Om din förfrågan gäller en intresseanmälan för ledig lokal behandlar vi dina personuppgifter på detta sätt.

Du har rätt att av Wihlborgs begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Under vissa förutsättningar kan du begära att personuppgifter raderas, att behandlingen av personuppgifterna begränsas och har under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandling. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen.