Vi växer där det växer som mest

Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Vårt fastighetsbestånd finns i Öresundsregionen och det är här vi hör hemma. Det är här vi kan utveckla vår affär och leva upp till våra egna högt ställda ambitioner. Fastighetsbestånd, transaktioner, pågående projekt, utveckling av stadsdelar, hållbarhetsarbete, kompetensutveckling, kundnöjdhet - varje dag är det tusentals detaljer som ska formas till en helhet som stärker vår ställning på marknaden.

296 fastigheter i beståndet

Vårt fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen och i dagsläget består fastighetsbeståndet av 296 fastigheter med en uthyrbar yta om 2 119 000 kvm.

Öresundsbron_våra_fastigheter_webben.jpg

Wihlborgs i Malmö

Malmö har vind i seglen och siktet inställt mot horisonten. Resultaten av de senaste decenniernas målmedvetna investeringar i att bygga en attraktiv stad växer fram dag för dag. Med sitt strategiska läge är Malmö idag Sydsveriges hetaste tillväxtregion inom näringsliv, högre utbildning och för boende. Långsiktighet och framtidstro är två kännetecken för Malmös satsningar. 

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Malmö med totalt 100 fastigheter i beståndet om 602 000 m². Här har vi koncentrerat våra fastigheter till fyra områden; Dockan, City Söder, City Norr samt Malmö Yttre.

Vårt huvudkontor ligger i Malmö, på Stora Varvsgatan 11a (Gängtappen) i Dockan, Västra Hamnen.

Wihlborgs i Helsingborg

Med ett strategiskt läge där Öresund är som smalast, och med Helsingör på andra sidan, är Helsingborg idag Sveriges näst största containerhamn. I kombination med närheten till pulsådrorna E4, E6 och E20 är Helsingborg ett expansivt logistiknav som drar till sig ett växande antal företag. Staden ligger i framkant inom såväl nytänkande och innovation, som inom service och omsorg. Ett exempel på det sistnämnda är 2017 års utmärkelse till Sveriges Kvalitetskommun.

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg med totalt 105 fastigheter i beståndet om 618 000 m² fördelat på tre områden; Centrum, Berga och Söder.

Vårt kontor i Helsingborg ligger på Terminalgatan 1 på Helsingborg C.

Wihlborgs i Lund

Lund är den tusenåriga staden med en förmåga att ständigt förnyas. Dagens Lund är mitt i en unik omvandling som påverkar området från Lund C till det nya området Brunnshög i stadens nordöstra delar. Kring forskningsanläggningarna MAX IV och ESS växer det fram en helt ny stadsdel som när den är klar beräknas vara platsen för 40 000 boende och sysselsatta. Lund har en vision om att Brunnshög ska bli ett internationellt föredöme inom hållbart stadsbyggande.

I Lund har Wihlborgs koncentrerat sitt bestånd till två förvaltningsområden: Ideon och Centrum/Gastelyckan. Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Lund med totalt 33 fastigheter i beståndet om 264 000 m².

Vårt kontor i Lund ligger på Scheelevägen 17 på Ideon Science Park området.

Wihlborgs i Köpenhamn

Köpenhamn utgör tillsammans med Malmö navet i den expansiva Öresundsregionen, med Öresundsbron som förbindande länk. Med den snabbt växande Copenhagen Airport är tillgängligheten till och från Köpenhamn mycket god. 

Ända sedan Wihlborgs etablerade sig i Köpenhamn år 1996 har positionen på marknaden stadigt blivit starkare. I Köpenhamn äger och förvaltar Wihlborgs idag 58 fastigheter om 636 000 m². Detta placerar Wihlborgs bland de 6–7 största kontorsfastighetsägarna i Köpenhamn.

Vårt kontor i Danmark ligger på Mileparken 22A i Skovlunde, Köpenhamn.

Fastighetsförteckning 

Wihlborgs fastighetsförteckning 2020-12-31 (Excel-format)