Hoppa till innehåll

Wihlborgs historia

Wihlborgs historia börjar 1924 när byggmästare O.P. Wihlborg startade sitt byggbolag. 1985 blev Wihlborgs ett renodlat fastighetsbolag och under åren växte verksamheten. Wihlborgs i sin nuvarande form bildades 2005 när bolaget delades i två delar.

Wihlborgs genom åren

2023 togs första spadtaget för kontorsfastigheten Vista i Hyllie

2023

Under året tas inte mindre än sex spadtag för nya projekt, bl.a. Bläckhornet 1 (Vista) i Hyllie och Tomaten 1 till Inpac i Lund, som blir den första byggnaden i världen med fossilfritt stål. Avtalet med Region Skåne om att uppföra en lager- och logistikanläggning i Malmöområdet och uppdraget att i samråd med Malmö universitet och Malmö stad projektera och uppföra en ny byggnad på Malmö Amphitrite 1 sätter också avtryck. 2023 kan vi även stoltsera med att Space (Kunskapen 1) i Lund blir den första byggnaden med laboratorium att certifieras med NollCO2 och att vi slår rekord i årets medarbetarundersökning med ett förtroendeindex på 90.

Wihlborgs historia - år 2022 - spadtag för innovationshuset Space i Lund

2022

Wihlborgs förvärvar två fastigheter om totalt 53 000 m² nära Köpenhamns flygplats och ett stenkast från metron; Hedegaardsvej 88 och Amager Strandvej 390. Det tas första spadtag bl.a. för innovationshuset Space (Kunskapen 1) i Lund och för en industrianläggning till Inpac på Tomaten 1 i Lund. Wihlborgs tecknar avtal för en ny anläggning på 25 000 m² för Nederman på Rausgård 21 i Helsingborg och meddelar byggstart (2023) för en mobilitetshubb som en del av Vista (Bläckhornet 1) i Hyllie. Internprissättning av koldioxidutsläpp och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt införs och i årets upplaga av ESG-utvärderingen GRESB utses Wihlborgs till global sektorledare inom hållbarhet.

Wihlborgs historia - år 2021 - spadtag för kontorshuset Kvartetten i Hyllie

2021

I januari sätter vi spaden i marken för Kvartetten i Hyllie, där Mindpark och restaurang Spill blir nya hyresgäster senare under året. I Lund tecknar vi avtal med Oatly som ska etablera en helt ny forskningsanläggning i Kunskapen 1 (Space) i Science Village. Andelen offentliga hyresgäster ökar i och med att Region Skåne (RMC) flyttar till Kranen 2, Försäkringskassan till Nya Vattentornet 4 (Cube) och myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter till Nya Vattentornet 2 på Ideon i Lund, samt BUP till Hermes 10 i Helsingborg.

Wihlborgs historia - år 2020 - inflyttning i kontorshuset Prisma påbörjas

2020

Året inleds med ett fastighetsförvärv i Danmark, Banemarksvej 50 i Bröndby med19 600 kvm, och i oktober görs ytterligare ett förvärv - Baldersbuen 5 om 6 900 kvm. Året präglas också av coronapandemin och dess effekter, där Wihlborgs försöker hitta hållbara lösningar för hyresgäster och även fortsätta investera i regionen. Under året påbörjas inflyttningen i bland annat Medeon Science Parks nya byggnad och i kontorshuset Prisma i Helsingborg.

Wihlborgs historia - år 2019 - utvecklingen av Helsingborg C påbörjas

2019

I januari påbörjas utvecklingen av Helsingborg C som bland annat innefattar ny fasad, nya entréer, utökad service och ombyggt resecentrum. I Lund förvärvas Nya Vattentornet 2 och 4 om 49 000 m² och i Helsingborg förvärvas Hermes 10 och 16, även kallade Tretornfabriken, om 51 000 m². I Hyllie färdigställs kontorshusen Origo och Dungen. Dungen tilldelas stadsbyggnadspriset i Malmö. Gängtappen 1 i Malmö säljs till Länshem Skåne.

Wihlborgs historia - år 2018 - kontorshuset Posthornet i Lund färdigställs.

2018

Kontorshuset Posthornet i Lund färdigställs. Wihlborgs tidigare vd Anders Jarl väljs till styrelseordförande på årsstämman den 25 april och Ulrika Hallengren blir ny vd. Malmö universitet tecknar avtal för 9 000 kvm i Kranen 2 i Dockan i Malmö till den nya polisutbildningen. I Lund förvärvar Wihlborgs fastigheten Nya Vattentornet 3 om 21 700 kvm och i Helsingborg tas första spadtaget för kontorshuset Prisma i Oceanhamnen.

Wihlborgs historia - år 2017 - byggandet av kontorshuset Dungen i Hyllie påbörjas.

2017

Wihlborgs påbörjar byggandet av två kontorsprojekt i Hyllie: Dungen och Origo. I Danmark fortsätter Wihlborgs växa genom förvärv av 16 fastigheter om totalt 175 000 kvm. I Dockan påbörjas en utbyggnad av Kranen 9 med 2 200 kvm, varav 1 500 kvm för hyresgästen Tyréns. I slutet av året färdigställs kontorshuset Sirius i Nyhamnen i Malmö och Parkeringshuset Ubåten i Dockan.  

Wihlborgs historia - år 2016 - Byggandet av kontorshuset Sirius i Nyhamnen påbörjas.

2016

Byggandet av kontorshuset Sirius i Nyhamnen och Posthornet i Lund påbörjas. Tillbyggnaden av Knutpunkten i Helsingborg färdigställs och är fullt uthyrd. Wihlborgs stärker närvaron i Köpenhamn genom ett köp av 13 fastigheter om totalt 100 000 kvm. En utbyggnad av Helsingborgs tingsrätts lokaler om 4000 kvm inleds. Ombyggnaden av Gängtappen i Malmö färdigställs och Länsförsäkringar Skåne är första hyresgästen att flytta in.

Wihlborgs historia - år 2015 - fastigheten MAX IV i Lund får två fina utmärkelser.

2015

Wihlborgs förvärvar två strategiskt belägna fastigheter i Köpenhamn och ökar därmed fastighetsbeståndet med två tredjedelar. I juli förvärvades två fastigheter i centrala Malmö, Karin och Nora. Under året påbörjas restaureringen av Sveriges första skyskrapa Gängtappen (fd Kockums) i Malmö och i Helsingborg förädlas Knutpunkten genom en påbyggnad på befintligt parkeringsgarage. I Lund mottog Wihlborgs fastighet Max IV två fina utmärkelser; Green Building samt BREEAM.

Wihlborgs historia - år 2014 - vi förstärker närvaron i danska Ballerup.

2014

Wihlborgs förstärker sin närvaro i danska Ballerup med fyra kontorsfastigheter om 39 000 kvm och har nu totalt 155 000 kvm i Ballerup och Herlev. Fastigheten Terminalen 3 (Knutpunkten) i centrala Helsingborg förvärvas och i och med det är Wihlborgs ensam ägare till hela Knutpunkten-komplexet som inrymmer tåg, bussar och tåg.

Wihlborgs historia - år 2013 - vi förvärvar tio fastigheter på Ideon Science Park i Lund.

2013

Wihlborgs förvärvar resterande tio fastigheter på Ideon och blir därigenom ensam ägare till hela Ideon. Wihlborgs största ny- och ombyggnadsprojekt, Landsdomaren 6 i Lund, färdigställs och Psykiatri Skåne flyttar in.

Wihlborgs historia - år 2012 - Projektet Media Evolution City färdigställs i Dockan.

2012

Projektet Media Evolution City färdigställs på Dockan och vinner även Malmös Stadsbyggnadspris. Det är en fastighet på 7 600 kvm och samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen. Fastigheten Baltzar City i entrala Malmö förvärvas för 473 Mkr. Två fastigheter förvärvas i Danmark inom Wihlborgs delmarknad Herlev/Ballerup. Projektet Magasinet vid Centralstationen i Malmö genomförs.

Wihlborgs historia - år 2011 - Årsstämman beslutar att genomföra en aktiesplit.

2011

Årsstämman beslutar att genomföra en aktiesplit 2:1 dvs en gammal aktie ersätts med två nya aktier. Första dag för handel blev måndagen den 23 maj. Wihlborgs utnyttjar en ny finansieringsväg genom det delägda finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. Detta inleds med ett treårigt obligationslån på 289 Mkr. Under året har Wihlborgs förvärvat 5 fastigheter och avyttrat 8 fastigheter. Under året startar Wihlborgs sitt enskilt största ny- och ombyggnadsprojekt, Landsdomaren 6, i Lund.

Wihlborgs historia - år 2010 - i Lund förvärvar man fastigheten Bytarebacken.

2010

Wihlborgs vinner, tillsammans med Peab, upphandlingen av forskaranläggningen Maxlab IV i Lund. Den 22 november tas det första spadtaget. I centrala Helsingborg förvärvas Knutpunkten som innehåller 18 500 kvm kontor, resecentrum, butiker och restauranger. I centrala Lund förvärvas Bytarebacken 39, totalt 15 400 kvm butiker och kontor. Wihlborgs drar igång ett nytt projekt på Dockan, uppförandet av Media Evolution City som ska bli en samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen.

Wihlborgs historia - år 2009 - man förvärvar SVT-huset i Dockan.

2009

Wihlborgs förvärvar Gängtappen på Dockan och SVT-huset på det intilliggande Varvsstaden. Avtal tecknas med Comfort Hotel för om- och tillbyggnad av Europas största Comfort Hotel vid Slagthuset i Malmö. Wihlborgs förvärvar resterande 60 procent av aktierna i Ideon. Wihlborgs avyttrar 1 250 000 egna aktier till en kurs om 128,50 kr per aktie. Aktierna förvärvades tidigare till en snittkurs om 98 kr per aktie.

Wihlborgs historia - år 2008 - avtal tecknas med Region Skåne om två nya kontorsfastigheter i Dockan.

2008

Wihlborgs lämnar Tyskland i och med försäljningen av den kvarvarande kontorsfastigheten Lippelstrasse i Hamburg. Avtal tecknas med ÅF och Region Skåne om två nya kontorsfastigheter på Dockan. Avtal tecknas med Honda om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Svågertorp. Wihlborgs förvärvar fastigheten Scandinavian Center i Malmö om 8 000 kvm. Wihlborgs fortsätter med återköp av egna aktier och förvärvar 1 217 000 egna aktier och innehar per årsskiftet 2 214 350 st.

Wihlborgs historia - år 2007 - man fortsätter investera i Lund på Ideonområdet och öppnar sitt fjärde lokalkontor här.

2007

Wihlborgs fortsätter investera i Lund på Ideonområdet och öppnar sitt fjärde lokalkontor här. Wihlborgs tecknar avtal med Mercedes om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Dockan.

Wihlborgs historia - år 2006 - under juni förvärvas Ideon AB i Lund.

2006

Wihlborgs förvärvar 14 fastigheter i Malmö från Tornet med en total uthyrningsbar yta om 182 000 kvm. Under juni förvärvas Ideon AB i Lund, varvid Wihlborgs tillträder 40 procent av aktierna i Ideon AB. Resterande 60 procent tillträds i april 2009. I förvärvet ingår fastigheten Betahuset om totalt 24 000 kvm. Under maj genomförs en aktiesplit 2:1, varvid en gammal aktie ersätts med två nya aktier.

Wihlborgs historia - år 2005 - den 23 maj noteras Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

2005

På den ordinarie årsstämman den 9 maj 2005 beslutar man att separera fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen och man ändrar firmanamn från Wihlborgs Fastigheter AB till Fabege AB. Bolagets fastighetsbestånd i Öresundsregionen delas ut under firma Wihlborgs Fastigheter AB. Den 23 maj 2005 noteras Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

Wihlborgsflagga som blåser i vinden

2004

Wihlborgs går från delägare till huvudägare i det Stockholmsbaserade bolaget Fabege. Moderbolaget antar samma namn och Wihlborgs fastigheter blir ett dotterbolag.

En bild på ett mötesrum med två soffor

1998

Erik Paulsson blir ny VD. Under sin tid på posten genomförde han många positiva förändringar inom Wihlborgs, som också drev det moderna kontorets utveckling - något vi fortsätter att arbeta med än idag!

Bild på Kockums

1993

Wihlborgs förvärvar Kockums gamla varvsområde, vilket blir starten på Dockan som växer fram under 2000-talet.

1985

Fram tills nu har Wihlborg & Son verkat inom både bygg- och fastighetsbranschen, men nu tar man steget och blir ett renodlat fastighetsföretag.

Under den här perioden förvärvas Börshuset i Malmö, som under 1920-talet var en central del för handeln i staden.

1977

Wihlborg & Son har sitt kontor på Tegelgårdsgatan, Gamla väster i Malmö. Företaget har 300 medarbetare och det är O.P Wihlborgs barnbarn, Lars Wihlborgs, som är vd. Willy Wihlborg är kvar i bolaget som styrelseordförande.

1964

Sonen Willy Wihlborg träder in i bolaget, som då får namnet Wihlborg & Son.

En bild från Malmö år 1924

1924

Byggmästare O.P. Wihlborg startar sitt byggbolag. Under de kommande åren expanderar han genom att förvärva mark, för att bygga villor och fastigheter i Malmöregionen. 

Wihlborgs blev ett renodlat fastighetsbolag 1985 men under åren växte verksamheten och 1998 koncentrerades beståndet till Stockholmregionen, utöver dem kring Öresund. Wihlborgs i sin nuvarande form bildades 2005 när bolaget delades i två delar, fastigheterna i Stockholm samlades i fastighetsbolaget Fabege och fastigheterna i Öresundsregionen i Wihlborgs. Idag finns Wihlborgs kontor och fastighetsbestånd på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fastighetsportföljen utvecklas och förbättras ständigt genom försäljning, köp och förädling.

Har du frågor?

Kontakta mig.

Bild på Mia Rolf

Mia Rolf

Marknadsutvecklare
040-690 57 88
Skicka e-post