Wihlborgs historia

Den ordinarie årsstämman den 9 maj 2005 beslutade att ändra firma från Wihlborgs Fastigheter AB till Fabege AB. Bolagets fastighetsbestånd i Öresundsregionen delades ut under firma Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs historik fram till och med år 2004 avser alltså nuvarande Fabege AB och återfinns i deras historia.

2005 Den 23 maj 2005 noteras Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista.

2006 Wihlborgs förvärvar 14 fastigheter i Malmö från Tornet med en total uthyrningsbar yta om 182 000 kvm. Under juni förvärvas Ideon AB i Lund, varvid Wihlborgs tillträder 40 procent av aktierna i Ideon AB. Resterande 60 procent tillträds i april 2009. I förvärvet ingår fastigheten Betahuset om totalt 24 000 kvm. Under maj genomförs en aktiesplit 2:1, varvid en gammal aktie ersätts med två nya aktier.

2007 Wihlborgs fortsätter investera i Lund på Ideonområdet och öppnar sitt fjärde lokalkontor här. Wihlborgs tecknar avtal med Mercedes om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Dockan.

2008 Wihlborgs lämnar Tyskland i och med försäljningen av den kvarvarande kontorsfastigheten Lippelstrasse i Hamburg. Avtal tecknas med ÅF och Region Skåne om två nya kontorsfastigheter på Dockan. Avtal tecknas med Honda om nybyggnad av nordiskt huvudkontor på Svågertorp. Wihlborgs förvärvar fastigheten Scandinavian Center i Malmö om 8 000 kvm. Wihlborgs fortsätter med återköp av egna aktier och förvärvar 1 217 000 egna aktier och innehar per årsskiftet 2 214 350 st.

2009 Wihlborgs förvärvar Gängtappen på Dockan och SVT-huset på det intilliggande Varvsstaden. Avtal tecknas med Comfort Hotel för om- och tillbyggnad av Europas största Comfort Hotel vid Slagthuset i Malmö. Wihlborgs förvärvar resterande 60 procent av aktierna i Ideon. Wihlborgs avyttrar 1 250 000 egna aktier till en kurs om 128,50 kr per aktie. Aktierna förvärvades tidigare till en snittkurs om 98 kr per aktie.

2010 Wihlborgs vinner, tillsammans med Peab, upphandlingen av forskaranläggningen Maxlab IV i Lund. Den 22 november tas det första spadtaget. I centrala Helsingborg förvärvas Knutpunkten som innehåller 18 500 kvm kontor, resecentrum, butiker och restauranger. I centrala Lund förvärvas Bytarebacken 39, totalt 15 400 kvm butiker och kontor.
Wihlborgs drar igång ett nytt projekt på Dockan, uppförandet av Media Evolution City som ska bli en samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen.

2011 beslutar årstämman att genomföra en aktiesplit 2:1 dvs en gammal aktie ersätts med två nya aktier. Första dag för handel blev måndagen den 23 maj. Wihlborgs utnyttjar en ny finansieringsväg genom det delägda finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. Detta inleds med ett treårigt obligationslån på 289 Mkr. Under året har Wihlborgs förvärvat 5 fastigheter och avyttrat 8 fastigheter. Under året startar Wihlborgs sitt enskilt största ny- och ombyggnadsprojekt, Landsdomaren 6, i Lund.

2012 färdigställs projektet Media Evolution City på Dockan och vinner även Malmös Stadsbyggnadspris. Det är en fastighet på 7 600 kvm och samlingsplats för olika verksamheter inom mediebranschen. Fastigheten Baltzar City i entrala Malmö förvärvas för 473 Mkr. Två fastigheter förvärvas i Danmark inom Wihlborgs delmarknad Herlev/Ballerup. Projektet Magasinet vid Centralstationen i Malmö genomförs.

2013 förvärvar Wihlborgs resterande tio fastigheter på Ideon och blir därigenom ensam ägare till hela Ideon. Wihlborgs största ny- och ombyggnadsprojekt, Landsdomaren 6 i Lund, färdigställs och Psykiatri Skåne flyttar in.

2014 förstärker Wihlborgs sin närvaro i danska Ballerup med fyra kontorsfastigheter om 39 000 kvm och har nu totalt 155 000 kvm i Ballerup och Herlev. Fastigheten Terminalen 3 (Knutpunkten) i centrala Helsingborg förvärvas och i och med det är Wihlborgs ensam ägare till hela Knutpunkten-komplexet som inrymmer tåg, bussar och tåg.

2015 förvärvar Wihlborgs två strategiskt belägna fastigheter i Köpenhamn och ökar därmed fastighetsbeståndet med två tredjedelar. I juli förvärvades två fastigheter i centrala Malmö, Karin och Nora. Under året påbörjas restaureringen av Sveriges första skyskrapa Gängtappen (fd Kockums) i Malmö och i Helsingborg förädlas Knutpunkten genom en påbyggnad på befintligt parkeringsgarage. I Lund mottog Wihlborgs fastighet Max IV två fina utmärkelser; Green Building samt BREEAM.

2016 påbörjas byggandet av kontorshuset Sirius i Nyhamnen och Posthornet i Lund. Tillbyggnaden av Knutpunkten i Helsingborg färdigställs och är fullt uthyrd. Wihlborgs stärker närvaron i Köpenhamn genom ett köp av 13 fastigheter om totalt 100 000 kvm. En utbyggnad av Helsingborgs tingsrätts lokaler om 4000 kvm inleds. Ombyggnaden av Gängtappen i Malmö färdigställs och Länsförsäkringar Skåne är första hyresgästen att flytta in. 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10