Januari-mars 2017

Starkt första kvartal för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 540 Mkr (497)
  • Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 388 Mkr (355)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 261 Mkr (238)
  • Periodens resultat uppgår till 289 Mkr (202), motsvarande ett resultat per aktie om 3,76 kr (2,63)

- Förra året var det starkaste i Wihlborgs historia och vi har inlett 2017 ännu starkare. För första kvartalet uppvisar vi återigen ett ökat resultat och en stärkt balans­räkning. Hyresmarknaden är fortsatt mycket stark och nettouthyrningen god, plus 23 Mkr under kvartalet. Vi ser också en god efterfrågan i våra nybyggnadsprojekt, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Med en ytterligare stärkt balansräkning, en attraktiv projektportfölj och fortsatt god ekonomisk utveckling i Öresundsregionen har vi utmärkta förutsättningar för att ta tillvara framtida affärsmöjligheter och fortsätta att växa med lönsamhet.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

 

Presentation av rapporten

Idag klockan 09.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe boksluts­kommunikén vid en telefonkonferens. Presentationen går att följa via webbcast eller telefon
+46 8 5664 2692 eller +44 20 3008 9809


Länk till webbsändning

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 33 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.