Januari-mars 2016

Wihlborgs startar året starkt

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 497 Mkr (470)
  • Driftsöverskottet ökade med 7 procent till 354 Mkr (332)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 237 Mkr (212)
  • Periodens resultat uppgår till 202 Mkr (315), motsvarande ett
    resultat per aktie om 2,63 kr (4,10)

– Wihlborgs inleder året starkt med ökade hyresintäkter om 6 procent till 497 MKr för första kvartalet. Förvaltningsresultatet ökade till 237 Mkr vilket är en ökning med 12 procent. Det är därmed det bästa första kvartalet vi kunnat uppvisa hittills, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Vi ska fortsätta erbjuda våra hyresgäster de bästa lokallösningarna på vår marknad. Därigenom kan vi bidra till deras och regionens utveckling och vi kan själva fortsätta växa, i år och många år ännu, avslutar Anders Jarl.

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Presentation av rapporten

Idag klockan 09.30 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe kvartalsrapporten via telefonkonferens/audiosändning.

Telefonkonferensen nås på SE: +46 8 5664 2509 eller +44 20 3008 9804. För att ta del av audiosändningen, använd nedanstående länk:

http://financialhearings.nu/?160428/wihlborgs

 

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 28 april kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 29 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.