Januari-mars 2015

Wihlborgs startar året positivt.

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 332 Mkr (320)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 212 Mkr (192)
  • Periodens resultat uppgår till 315 Mkr (73), motsvarande ett
    resultat per aktie om 4,10 kr (0,95)

– Våra siffror för första kvartalet är positiva; hyrorna ökar, kostnaderna minskar och vårt förvaltningsresultat ökar med 10 procent, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Det starka kassaflödet och den ökade efterfrågan på fastigheter har inneburit att substansvärdet ökat med 6 procent på kvartalet och belåningsgraden landar nu på 57,4 procent, vilket ger oss en stabil grund för att växa vidare, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 

Presentation av rapporten
Idag klockan 09.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe kvartalsrapporten via telefonkonferens/audiosändning.

Telefonkonferensen nås på SE: +46 8 566 426 90 eller UK: +44 20 342 814 06. För att ta del av audiosändningen, använd nedanstående länk:

http://financialhearings.nu/150429/wihlborgs/

 

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 april kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 25 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.