Januari-juni 2015

Wihlborgs ökar igen.

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 950 Mkr (930)
  • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 689 Mkr (671)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 452 Mkr (415)
  • Periodens resultat uppgår till 961 Mkr (112), motsvarande ett
    resultat per aktie om 12,50 kr (1,46)

– Det andra kvartalet visar att vi åter ökar vårt resultat på nästan alla punkter, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter. Vi visar den högsta hyresintäkten, det högsta driftsöverskottet och det högsta förvaltningsresultatet vi någonsin gjort under ett enskilt kvartal.

− Nettouthyrningen för det andra kvartalet blev 23 Mkr och därmed hämtar vi hem minskningen under första kvartalet. För halvåret visar vi nu en positiv nettouthyrning på 2 Mkr, fortsätter Anders Jarl.

− Vi ser en god tillväxt på våra marknader och tillsammans med vår projektportfölj borgar detta för att vi ska kunna fortsätta växa, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten

Idag klockan 10.15 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe kvartalsrapporten på Operaterrassen.  

Telefonkonferensen nås på SE: +46 8 566 426 69 eller UK: +44 20 342 814 09. För att ta del av webbsändningen, använd nedanstående länk:

http://financialhearings.nu/150706/wihlborgs/


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 25,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.