Hållbarhetsredovisning 2014

Wihlborgs hållbarhetsredovisning för år 2014 finns nu publicerad på vår webbplats.

VD Anders Jarl kommenterar bl a i VD-ordet: "Vi ser på vårt arbete med hållbarhetsfrågorna både med respekt och ödmjukhet. Att ta ansvar handlar för oss om att hitta en balans i vår verksamhet, och få den att utvecklas i en hållbar riktning. Vi ser också ökade krav från våra investerare – har man ingen tydlig hållbarhetsstrategi är man inte en aktör att räkna med. Men det tänker vi vara. Nu skriver vi vår fjärde hållbarhetsredovisning och det gångna året har inneburit en hel del nya samarbeten, utmaningar och möjligheter."