Januari-juni 2014

Wihlborgs tillväxt fortsätter.

· Periodens resultat uppgår till 112 Mkr (629), per aktie 1,46 kr (8,18)
· Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 930 Mkr (800)
· Driftsöverskottet ökade med 17 procent till 671 Mkr (575)
· Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 415 Mkr (351).

”Wihlborgs visar ytterligare ett starkt kvartal och förvaltningsresultatet är det högsta någonsin”, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter. ”Vi visar även att vi lyckas hålla våra kostnader under kontroll när vi växer.”

”Nettouthyrningen var fortsatt positiv, 8 Mkr, för det 26:e kvartalet i rad. Hyresmarknaden är fortfarande något avvaktande i Malmö och Helsingborg men desto mer aktiv i Lund”, fortsätter Anders.

”Vi har ett flertal projekt igång och dessa tillsammans med de projekt vi har i pipeline, positionerar oss väl för framtiden”, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 09.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe delårsrapporten. Presentationen går att följa via audiocast (http://financialhearings.nu/140707/wihlborgs/) eller telefon SE: +46 850598261 UK: +44 2076602078. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 7 juli kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 23,2 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.