Årsredovisning 2012

Årsredovisningen för 2012 finns nu publicerad på webben.

Den tryckta årsredovisningen skickas ut under vecka 14 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.