Årsredovisning 2009

Wihlborgs årsredovisning för 2009 på svenska finns nu att ladda ned från vår webb, www.wihlborgs.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut till aktieägarna strax efter Påsk. Årsredovisningen på engelska finns tillgänglig på webben under vecka 13.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.