Januari-september, 2009

Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 928 Mkr (869) Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 673 Mkr (623) Förvaltningsresultatet ökade med 18 procent till 404 Mkr (342) Periodens resultat ökade med 17 procent till 360 Mkr (307), resultat per aktie 9,94 kr (8,21) För helåret 2009 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 535 Mkr.

– Det går bra för Wihlborgs, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Vi har en fortsatt positiv nettouthyrning och under årets första nio månader har vi tecknat nya hyresavtal om 95 mkr i årshyra och nettouthyrningen landar på plus 20 miljoner, fortsätter Anders Jarl.

Värderingen av fastighetsbeståndet visar på ett oförändrat värde mot halvårsskiftet 2009. Aktuell direktavkastning på förvaltningsfastigheter, exklusive fastighetsadministration, uppgår till 7,0 procent för kontor och 8,9 procent för lager. Överskottsgraden, dvs. driftsöverskottet i förhållande till hyresintäkterna uppgår till 73 procent mot 72 procent i fjol.

– Vår affärsidé och position på våra utvalda delmarknader har gett oss en god tillväxt i vårt driftsöverskott. Lägger vi till de historiskt låga räntenivåerna, får vi ett förvaltningsresultat på en hög nivå i jämförelse mot tidigare, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten:
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten idag klockan 09.30. Presentation går att följa via webbcast, eller på telefon +46 (0)8 5052 0114 . Presentation på engelska sker kl. 10.30. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,1 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.