Januari-juni 2008

Resultat efter skatt 204 mkr (283), 5,45 kr (7,36) per aktie Hyresintäkter 579 mkr (510) Resultat löpande förvaltning 163 mkr (163) Driftsöverskott 409 mkr (354) Värdeförändringar fastigheter 55 mkr (128) Soliditet 32,3 procent (32,6)

― Efterfrågan på kontor i regionen ligger kvar på förra årets höga nivå. Wihlborgs kan redovisa en fortsatt god nettouthyrning på 28 mkr, med en sänkt vakans för perioden. Vi kan också konstatera att kontorshyrorna för lika bestånd i Malmö och Helsingborg ökade med 8,7 procent, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter AB.

― Vi har kompenserat avsevärt högre räntor med ett höjt driftsöverskott så att resultatet från den löpande förvaltningen blir oförändrat mot förra året, fortsätter Anders Jarl.

– Vi redovisar en direktavkastning för våra fastigheter på 6,4 procent exklusive projektfastigheter och ser inga behov att justera ner våra fastighetsvärden, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten:
VD Anders Jarl presenterar kvartalsrapporten imorgon den 9 juli kl. 13.15 på kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Presentation går att följa via webbcast, eller telefon 08- 5052 0270. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.