Januari-december 2006

 Resultatet efter skatt ökade till 850 mkr (470) 22,12 kr (12,33) per aktie  Hyresintäkterna ökade till 909 mkr (736)  Soliditeten uppgick till 32,7 procent (34,8)  Styrelsen föreslår utdelning om 5,50 kr (3,50) per aktie, vilket är en höjning med 57 % mot föregående år

– 2006 har varit ett starkt år för Wihlborgs. Resultatet i den löpande förvaltningen ökade med 35 % och det totala resultatet ökade med 81 %, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.
– Genom en koncentration på uthyrningen, i kombination med en ökad efterfrågan, har vi sänkt vakanserna med 2 procentenheter i jämförelse mot 2005. Den totala nettouthyrningen för 2006 blev 20 mkr, fortsätter Anders Jarl.

VD Anders Jarl presenterar bokslutet måndagen den 12 februari kl. 12.00 på Operaterrassen i Stockholm i Financial Hearings regi. Kl. 13.00 görs presentationen på engelska. Deltagare som vill medverka per telefon ringer 08-5052 0114. Presentationen kan även följas på webben, www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 11 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.