Januari-september 2006

• Resultat efter skatt 403 mkr (314), per aktie 10,49 kr (8,26) • Hyresintäkter 667 mkr (546) • Resultat löpande förvaltning 232 mkr (168) • Resultat före skatt 527 mkr (435) • Fastighetsförvärv 3 378 mkr • Soliditet 29,3 procent (34,8)

– Fastighetsmarknaden i Öresundsregionen är stark. Detta gäller såväl hyres- som investeringsmarknaden. Vi har hittills nytecknat hyreskontrakt till en årshyra om 57 miljoner, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Transaktionstakten har också varit hög. Vi har köpt fastigheter för 3 378 miljoner och sålt för 1 411 miljoner.

– För helåret 2006 bedöms resultatet efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar att överstiga 430 miljoner, vilket är mer än 100 miljoner bättre än 2005, fortsätter Anders Jarl.

Anders Jarl presenterar delårsrapporten telefonledes idag kl. 10.15 via financial hearings. Presentationen kan följas via www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 10 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.