Januari-mars 2006

• Resultatet efter skatt uppgick till 81 mkr (61), 4,22 kr (3,26) per aktie • Hyresintäkterna uppgick till 190 mkr (178) • Resultat från löpande förvaltning uppgick till 63 mkr (48) • Resultat före skatt uppgick till 104 mkr (77) • Soliditeten ökade till 35,1 procent (34,8)

– Wihlborgs utveckling under det första kvartalet har varit god med högre intäkter och oförändrade kostnader jämfört med föregående år. Detta trots att vi haft en riktigt kall och snörik vinter, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.

– Intresset för att investera i fastigheter fortsätter att vara stort. Med våra finansiella resurser har vi möjlighet att vara med när attraktiva affärstillfällen dyker upp, och vår ambition är att öka fastighetsportföljen under 2006, fortsätter Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 8 mdkr med ett årligt hyresvärde om 832 mkr.