Januari-juni 2006

• Resultat efter skatt 264 mkr (243), per aktie 6,87 kr (6,42) • Hyresintäkter 414 mkr (361) • Resultat löpande förvaltning 147 mkr (104) • Resultat före skatt 359 mkr (330) • Fastighetsförvärv 2 896 mkr • Soliditet 26,9 procent (32,5)

– Det andra kvartalet har varit händelserikt med fastighetsförvärv för nästan 3 miljarder, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter. Marknadsvärdet på våra fastigheter har därmed ökat till 11 miljarder.

– Vi räknar med en fortsatt positiv och värdeskapande utveckling för Wihlborgs under 2006, fortsätter Anders Jarl.

Anders Jarl och Christer Johansson presenterar delårsrapporten idag kl. 12.00 på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas redovisade värde uppgår till 11 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1 mdkr.