Hoppa till innehåll

Valberedningens förslag till styrelse, ordförande och revisorer i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB utsågs vid årsstämman 2023 och består av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur fonder).

Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. Valberedningen representerade vid utgången av 2023 26,8 procent av rösterna i Wihlborgs.

Inför årsstämman den 24 april 2024 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin, samt nyval av Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter AB. Tina Andersson har avböjt omval. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 020 000 (1 915 000) kr fördelat enligt följande: 500 000 (480 000) kr till styrelsens ordförande, 220 000 (210 000) till övriga styrelseledamöter samt 200 000 (175 000) kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 vardera till två ledamöter.

Valberedningens förslag till revisor är nyval av PricewaterhouseCoopers AB med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Wihlborgs kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2024.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,4 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
För valberedningen:
Göran Hellström, 0706-62 86 79

För Wihlborgs Fastigheter AB:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation