Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2022: Tillväxt i kärnverksamheten

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 3 335 Mkr (3 060). · Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 2 331 Mkr (2 195). · Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 1 861 Mkr (1 815). · Periodens resultat uppgick till 2 288 Mkr (3 348), motsvarande ett resultat per aktie om 7,44 kr (10,89).

- Wihlborgs är inte opåverkat av det som sker i omvärlden, men vi kan konstatera att vår affärsmodell håller. Vi slår under 2022 rekord vad gäller intäkter, driftsöverskott, förvaltningsresultat och nettouthyrning (119 Mkr). Värt att notera är att nettouthyrningen varit positiv i alla våra fyra regioner under alla fyra kvartalen. Vi har en stark balansräkning och god tillgång till likviditet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs. 

- Vi har ökade hyresintäkter i befintligt bestånd om 13,7 procent jämfört med för ett år sedan. I kombination med vår goda nettouthyrning pekar det på den god underliggande efterfrågan. Vår organisation har en hög aktivitetsnivå och anpassningsförmåga, och det är vårt fokus på att göra rätt i varje liten del som skapar den stora affären.

- Energianvändningen per kvadratmeter i våra fastigheter har under året minskat med 7 procent. Det är resultatet av ett enträget arbete tillsammans med våra hyresgäster och bättre mätmetoder. Energieffektiviseringsprojekten kommer bli fler framöver och vi fortsätter att skärpa våra mål inom hållbarhetsområdet för kommande år. Vi planerar också för en kraftig utbyggnad av egenproducerad energi i våra fastigheter.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/45970

Telefonkonferens:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
PIN: 6074423#

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 kl. 07.30 CET.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,2 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation