Wihlborgs säljer fastigheter i Malmö Yttre

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja 21 fastigheter i Malmö omfattande totalt 124 000 m².

Fastigheterna ligger i Arlöv, Bulltofta och hamnen i Malmö och omfattar 24 000 m² kontor samt 100 000 m² logistik- och produktionslokaler.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 1 430 Mkr. Per den 30 juni uppgick fastigheternas bokförda värde till 1 079 Mkr. Hyresvärdet är 110 Mkr, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 31 månader och i nuläget är 92 procent uthyrt. Köpare är fastighetsfonder rådgivna av Blackstone och portföljen kommer att ingå i Mileway, deras europeiska plattform för last mile logistics.

- Vi ser det som positivt att fler aktörer investerar stora belopp i Malmö. Det är ett bevis på regionens attraktivitet och utvecklingspotential och ett tydligt tecken på att det finns ett stort intresse för långsiktigt stabila hyresflöden, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Wihlborgs strategi är att ha ett starkt fokus på attraktiva delområden med utvecklingspotential och denna affär bidrar till det. Nu kan vi lägga mer kraft i andra områden där vi ser ännu större möjligheter till framtida utveckling och värdetillväxt för oss. Malmö har ett diversifierat näringsliv med såväl tjänsteföretag som produktionsinriktade bolag som växer och det ger oss fortsatt stora möjligheter.

Följande fastigheter omfattas av försäljningen:
Arlöv 17:4, Finngrundet 4, Flintan 3, Flygledaren 9, Flygvärdinnan 5, Fältsippan 1, Gulsippan 4, Hanö 1, Höjdmätaren 1, Kirseberg 31:53, Skevrodret 2, Skjutsstallslyckan 11, Spillepengshagen 1, Spillepengshagen 3, Spillepengsmarken 8, Stenshuvud 3, Stocken 2, Tågarp 16:19, Tågarp 16:42, Utgrunden 8, Åkarp 1:69

Den nya ägaren tillträder fastigheterna den 1 december 2020.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 13.00 CEST.
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.