Hoppa till innehåll

Ulrika Hallengren föreslås bli ny vd i Wihlborgs

Inför årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 25 april 2018 har valberedningen föreslagit att företagets nuvarande vd Anders Jarl väljs till arbetande styrelseordförande. Under förutsättning att stämman beslutar enligt förslaget avser Wihlborgs styrelse att utse den nuvarande projekt- och utvecklingschefen Ulrika Hallengren till ny vd med tillträde 1 maj 2018.

–      Ulrika Hallengren har idag en nyckelposition i Wihlborgs och har framgångsrikt drivit ett antal stora utvecklingsprojekt och affärer. Vi i styrelsen är överens om att Ulrika är rätt person att axla rollen som vd och driva arbetet med att säkra fortsätt tillväxt och modernisering av bolaget. Samtidigt kan Anders Jarl bidra med erfarenhet och strategisk rådgivning. Som stor ägare i bolaget känner jag mig mycket nöjd och trygg med denna lösning, säger styrelsens ordförande Erik Paulsson.

–      Jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med Ulrika. Vi har arbetat nära varandra under flera år och hon har en stark drivkraft och ett affärsmässigt tänk. Detta blir en utmärkt lösning för såväl aktieägare som medarbetare, säger Anders Jarl.

–      Det här är en möjlighet som jag naturligtvis med glädje tackar ja till. Wihlborgs är ett fantastiskt företag och jag ser verkligen fram emot att få driva den fortsatta utvecklingen av bolaget. Vi har många engagerade medarbetare och tillsammans ska vi göra allt för att skriva nästa kapitel i den framgångssaga som Wihlborgs är, säger Ulrika Hallengren.

Ulrika Hallengren
Född 1970. Projekt- och utvecklingschef i Wihlborgs Fastigheter AB

Utbildning:
Högskoleingenjör bygg, Lunds Tekniska Högskola. 

Arbetslivserfarenhet:
2015-           Projekt- och utvecklingschef, Wihlborgs Fastigheter AB
2010-           Vd, Fastighets AB ML 4 med ansvar för uppförande av Max IV
2008–2010   Affärsenhetschef Temaplan Syd, Tyréns AB
2005–2008   Avdelningschef Projektledning, Tyréns Temaplan/Tyréns AB
1998–2005   Avdelningschef Syd, Prefabutveckling i Norden AB.
1997–1998   Projekt- och byggledare, Tyréns Byggkonsult AB
1994–1997   Konstruktör, projektör, byggledare, BODAB Byggkonsult i Lomma AB.

Styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i SHH Bostad AB
Tidigare styrelseledamot i Tyréns AB och Sven Tyréns stiftelse

Aktieinnehav i Wihlborgs: 7 500 aktier via bolag. 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 19.40 CET. 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 37 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,6 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Erik Paulsson, styrelseordförande, 0733-87 18 18
Anders Jarl, vd, 0733-71 17 10
Ulrika Hallengren, projekt- och utvecklingschef, 0705-41 61 98

Senaste pressmeddelanden

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Delårsrapport jan-jun 2024: Rekordhögt driftsöverskott

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Malmö universitet hyr 4 900 kvm av Wihlborgs till polisutbildning

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation

Wihlborgs delårsrapport januari-juni 2024 presenteras den 8 juli - inbjudan till presentation