Hoppa till innehåll

Behov av olika miljöer beroende på uppgift och sinnesstämning

Pandemin har skakat om livet för oss alla och vi har fått vänja oss vid att det som gällde igår, inte gäller idag. Det har också satt fingret på vikten av ökad flexibilitet i arbetslivet – inte minst i förhållandet till synen på själva kontoret. Det här vet Karsten Deppert allt om. I 13 år har han som co-founder drivit Mindpark vars hela idé bygger på att erbjuda stor flexibilitet för dynamiska tillväxtföretag.


Diskussionen kring det flexibla arbetslivet

I många år har diskussionen kring det flexibla arbetslivet handlat om de tekniska möjligheterna, krisen vi upplevt nu har istället accelererat frågan kring kontorens utformning och syfte. Nu är det många fler som ser möjligheten att arbeta på olika ställen och det gör att synen på det traditionella kontoret kommer utmanas. Det betyder inte de kommer försvinna men de kommer förändras. En del företag kommer fundera över om ett stort huvudkontor där vi samlar alla är det bästa, eller om ett mindre huvudkontor och flera satellitkontor är bättre. För en co-workingaktör som Mindpark har frågan om det flexibla arbetslivet varit aktuell i många år.

Men alla företag är olika, och det är just dessa olikheter som tydligare kommer avspeglas framöver. Det finns en annan aspekt som blivit tydlig under krisen och den handlar om kontorets roll och syfte. Trots oslagbara digitala möj­ligheter som gör arbete möjligt i princip varifrån som helst, så kommer det fysiska mötet fortsätta spela roll i framtiden.

– Om kontoret nu ändras, vilket det med väldigt stor sanno­likhet kommer göra för en del, då måste man också tänka på vad det får för konsekvenser för kulturbygget internt, menar Karsten Deppert.

Här har HR-avdelningarna en viktig uppgift. Karsten menar att många bolag kommer se tre olika arbetsplatser framöver som tillsammans kan skapa en ”magisk cocktail” för produktivitet, kulturbyggande och kreativitet. Vi kommer kunna jobba hemifrån och hemmet kommer i huvudsak ses som en plats för den enskilda produktiviteten. Vi kommer jobba från kontoret när vi behöver och vill stärka våra mänskliga relationer, bollar idéer, lära av varandra, vilket kan sammanfattas som aktiv samverkan. Och vi kommer jobba från andra platser, som kaféer eller co-working platser, för att få miljöombyte och exponering för nya tankar och idéer utifrån.

 Att ha ett kontor som personer verkligen vill besöka, tror jag är viktigare än någonsin. En miljö som ger glädje, inspiration och omväxling, menar Karsten Deppert.

inspo.jpg
Karsten Deppert, co-founder på Mindpark och Anna Nambord, chef för Hållbara affärer på Wihlborgs. Inspirationsbild från Mindpark i Helsingborg.

Kontorets nya syfte och funktion

Anna Nambord, chef för Hållbara affärer på Wihlborgs märker också av de nya behoven som Karsten lyfter.

 Flera företag tar aktiva beslut nu gällande sitt erbjudande, både vad gäller möjliga arbetssätt och miljöer. Och i den AI-studie som vi gjort tillsammans med Navet, där vi följt utvecklingen både före och under pandemin, ser vi att flera trender förstärkts, bland annat den som handlar om möjligheten att kunna arbeta på flera ställen.

I studien ser man också att kontorets syfte och funktion förstärks. Medarbetare vill kunna välja plats utefter behov och arbetsuppgift och det innebär troligen att vi framöver i större utsträckning åker till kontoret för möten och för att arbeta tillsammans. Man får inte glömma att den som har barn hemma kanske behöver en annan plats för fokustid, kanske ett samtalsrum på en co-woking plats. Anna ser också att många företag nu tar möjligheten att agera proaktivt. De har gjort sin läxa. Det vill säga att det har frågat sina medarbetare, jämkat deras behov och önskemål med de behov och den effekt man vill skapa gentemot kunder och andra intressenter. Man ser också att många börjat ta fram en plan för hur man vill arbeta framåt för bästa effekt och anpassar sina lokaler efter det.

 Vi behöver alla tänka mer i dessa banor kring framtidens mer dynamiska kontor. Det handlar om att gå ifrån att tänka yta till att tänka syfte och effektivitet, avslutar Anna Nambord.
Skillnaden mellan synen på kontoret som arbetsplats och som mötesplats.
De klassiska kontoren kommer förändras framöver.
Diskussionen kring det flexibla arbetslivet.

Fler läsvärda artiklar

Utveckla kontoret och skapa en vibrerande mötesplats

Utveckla kontoret och skapa en vibrerande mötesplats

Arbetsmiljöns betydelse för välmåendet

Arbetsmiljöns betydelse för välmåendet

Kontorsmarknad i förändring

Kontorsmarknad i förändring

Prata vidare med oss om hur du skapar den bästa arbetsplatsen!

Bland våra kunder finns idag ca 2000 företag och verksamheter från olika branscher med olika behov. Vi delar gärna de trender och goda exempel vi ser inom olika branscher.

Slå oss en signal!

Bild på Anna Nambord

Anna Nambord

Affärsutvecklare och arbetsplatsrådgivare
040-690 57 54
Skicka e-post
Bild på Hans Andersson

Hans Andersson

Affärsutvecklare
040-690 57 75
Skicka e-post