Marjan Lokar

Marjan Lokar

Telefon: 040-690 57 40
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Malmö, Centrum, Hamnen 22:188, Slagthuset 1, Börshuset 1, Östersjön 1, Kolga 4, Söderhavet 4
Ansvarsområden: Förvaltning