Malin Johansson

Telefon: 040-661 97 00
Titel: Tf. Marknads- och kommunikationschef
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Ansvarsområden: Marknad