Anna Nambord

Telefon: 040-690 57 54
Titel: Chef hållbara affärer
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Nyckelord: Director of HR/CSR
Ansvarsområden: Koncernledning