Andreas Ivarsson

Andreas Ivarsson

Telefon: 040-690 57 23
Titel: Projekt- och utvecklingschef samt tf regionchef Malmö
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Nyckelord: Fastighetsutveckling Projektutveckling
Ansvarsområden: Koncernledning Projekt och utveckling