Andreas Ivarsson

Telefon: 040-690 57 23
Titel: Projekt- och utvecklingschef
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Nyckelord: Fastighetsutveckling, Projektutveckling
Ansvarsområden: Koncernledning Projekt och utveckling