Andreas Ivarsson

Telefon: 040-690 57 23
Titel: Projekt- och utvecklingschef
Arbetsområden: Malmö
Nyckelord: Fastighetsutveckling Projektutveckling
Ansvarsområden: Koncernledning Projekt och utveckling