Thorbjörn Karlsson

Thorbjörn Karlsson

Telefon: 046-590 62 59
Titel: Fastighetsvärd
Arbetsområden: Lund, Lund centrum, Gastelyckan
Ansvarsområden: Förvaltning