Henrik Strelert

Henrik Strelert

Telefon: 046-590 62 88
Titel: Förvaltare
Arbetsområden: Lund, Lund centrum, Väster, Gastelyckan, Armaturen 4, Diabasen 1, Diabasen 3, Flintan 3, Skiffern 2, Måsen 17, Töebacken 7, Landstinget 2, Spettet 11, Länsmannen 1
Ansvarsområden: Förvaltning