Jan-Erik Johansson

Telefon: 042-490 46 27
Titel: Fastighetschef
Arbetsområden: Helsingborg, Centrum
Ansvarsområden: Förvaltning