Hannes Hjerpe

Telefon: 040-661 97 37
Titel: Certifieringsansvarig - hållbara affärer
Arbetsområden: Malmö, Lund, Helsingborg
Ansvarsområden: Projekt och utveckling