Frida Wahlberg

Frida Wahlberg

Telefon: 042-490 46 21
Titel: Förvaltare
Arbetsområden: Helsingborg, Berga, Hakebössan 1, Hakebössan 2, Hakebössan 3, Lansen 1, Lansen 2, Lansen 3
Ansvarsområden: Förvaltning