Hoppa till innehåll
Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2021

Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2021

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95 / Skicka e-post
VD-ordet Öresundsregionen Marknad & trender Mål & strategier Hållbara affärer Projekt & utveckling Ladda ner som PDF VD-ordet Öresundsregionen Marknad & trender Mål & strategier Hållbara affärer Projekt & utveckling Ladda ner som PDF

Wihlborgs 2021 - Året i sammandrag

2021 blev ett rekordår. Vi har aldrig tidigare haft så hög nettouthyrning, + 115 Mkr, så stark balansräkning eller en så omfattande projektportfölj med pågående projekt motsvarande investeringar om 2,8 miljarder kr. Hyresintäkten i lika bestånd har på tolv månader ökat med 4,8 procent.

Under 2021 har vi tecknat avtal med flera nya stora hyresgäster, bland annat med Trygg-Hansa om 12 000 m2 i Kvartetten (Pulpeten 5) i Hyllie.

Mot bakgrund av det goda intäktsflödet, kassaflödet och värdeökningar på våra fastigheter kunde styrelsen för sextonde året i rad föreslå en höjd utdelning.

Att vara bäst där vi är och att känna våra städer utan och innan är en central del i vår långsiktiga strategi. Med en god efterfrågan och en stark balansräkning kan vi fortsätta växa genom framgångsrik projektutveckling och kontinuerligt utvärdera förvärvsmöjligheter.

Kitchen Floor på Helsingborg C.
Trygg-Hansa beslutar att samlokalisera fem regionkontor till 12 000 m² i Kvartetten i Hyllie.
Wihlborgs utses till en av Sveriges bästa arbetsplatser för fjärde året i rad av Great Place to Work.

Viktiga händelser 2021

Kvartal 1

Kontors- och lagerfastigheten Industriparken 21 i Ballerup, Köpenhamn, med 10 200 m² uthyrningsbar yta, förvärvas för en köpeskilling om 120 MDKK. En unik AI-studie, ”Kontorsmarknad i förändring”, som Wihlborgs genomfört tillsammans med Navet och Quilt AI, presenteras. Fem restauranger tecknar avtal om att öppna i den nya restaurangvåningen Kitchen Floor på Helsingborgs C. I oktober kan dörrarna öppnas.

Kvartal 2

Havredryckstillverkaren Oatly tecknar avtal för att etablera ett nytt forsknings och Innovationscentrum på 3 100 m² i Space (Kunskapen 1) mitt i Science Village i Lund. Efterfrågan från offentliga aktörer fortsätter vara god. Försäkringskassan tecknar avtal om 4 200 m² i Cube (Nya Vattentornet 4) i Lund, och Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri om 2 500 m² i Fabriken 1891 (Hermes 10) i Helsingborg. Wihlborgs utses till en av Sveriges bästa arbetsplatser för fjärde året i rad av Great Place to Work.

Kvartal 3

En logistikkund hyr 11 200 m² i Plåtförädlingen 11 i Helsingborg. På Bricks (Nya Vattentornet 3) i Ideon Science Park i Lund invigs Wihlborgs största solcellanläggning hittills med en produktion på cirka 247 000 kWh per år. Søren Kempf Holm tillträder som direktör för Wihlborgs danska dotterbolag Wihlborgs A/S. Han efterträder Peter Ildal Nielsen som varit ansvarig för verksamheten i 25 år.

Kvartal 4

Trygg-Hansa beslutar att samlokalisera fem regionkontor till 12 000 m² i Kvartetten (Pulpeten 5), Hyllie. Wihlborgs vinner Årets Miljöbyggnad iDrift för Syret 6 på Sweden Green Building Awards och toppar Allbrights lista över Stockholmsbörsens mest jämställda bolag. Två fastigheter i Danmark, Vasekær 10-12 (7 700 m²) i Herlev och Bregnerødvej 140-144 (7 500 m²) i Birkerød, förvärvas.

Våra medarbetares engagemang och tillit är det viktigaste vi har.
Wihlborgs fastighetsvärde uppgick 2021 till 50 Mdkr.
Wihlborgs hyresvärde var 3,5 Mdkr 2021.
Wihlborgs förvaltningsresultat blev 1,8 Mdkr 2021.
Wihlborgs uthyrningsgrad uppgick 2021 till 92%.
Wihlborgs börsvärde uppgick 2021 till 32 Mdkr.
2021 hade Wihlborgs 250 heltidsanställda.

Wihlborgs i korthet

Vår verksamhet

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Över 50 000 människor
har sin arbetsplats i våra lokaler. I Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn möts
människor i stadsrum skapade av oss. I styrelserum, föreningslokaler och samhällsforum
är vi med när Öresundsregionen växer i en mylla av urban mångfald och hållbarhet. Det här är
fastighetsbolaget Wihlborgs. Regionsbyggaren.

Vår affärsidé

Wihlborgs ska, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga,
Förvalta i egen regi och utvecklakommersiella fastigheter som gör det möjligt för hyresgäster att växa och utvecklas.

Vår syn på hållbarhet

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Vi har fokus på ansvarsfulla affärer, engagemang för region och samhälle, attraktivitet som arbetsgivare och hållbara fastigheter.

Vår företagskultur

Våra medarbetares engagemang och tillit är det viktigaste vi har. Vi arbetar nära våra kunder och våra värdeord är kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap.

2021 uppgick Wihlborgs hyresgäster till 1 839 företag.
2021 uppgick Wihlborgs fastighetsportfölj till 299 fastigheter.
2021 hade Wihlborgs sammanlagt 2,1 miljoner kvadratmeter.
Malmö – Sveriges snabbast växande stad

Wihlborgs i Malmö

 • Fastigheter: 100 st
 • Fastighetsvärde: 20 800 Mk
 • Hyresvärde: 1 200 Mkr
 • Uthyrningsbar yta: 602 000 kvm

Mer information här

Lund - en av Sveriges äldsta städer.

Wihlborgs i Lund

 • Fastigheter: 33 st

 • Fastighetsvärde: 8 500 Mkr

 • Hyresvärde: 600 Mkr

 • Uthyrningsbar yta: 262 000 kvm

Mer information här

Helsingborg - en hamnstad med goda förbindelser.

Wihlborgs i Helsingborg

 • Fastigheter: 106 st
 • Fastighetsvärde: 11 800 Mkr
 • Hyresvärde: 900 Mkr
 • Uthyrningsbar yta: 627 000 kvm

Mer information här

Köpnehamn - den hållbara affärsstaden.

Wihlborgs i Köpenhamn

 • Fastigheter: 60 st
 • Fastighetsvärde: 9 000 Mkr
 • Hyresvärde: 800 Mkr
 • Uthyrningsbar yta: 652 000 kvm

Mer information här

På Wihlborgs brinner vi för att koppla samman företag och städer och ge dem möjlighet att växa. Det är väldigt enkelt: Om regionen mår bra, mår vi bra. Om våra hyresgäster kan växa, växer vi också. Vi satsar på det vi tror ger nytta för många, inte det som genererar omedelbar vinst.

Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs
Mia Rolf, Marknads- och kommunikationschef på Wihlborgs
Läs mer om Marknad & trender här

Våra strategier

 • Stärka marknadspositionen

  Stärka vår marknadsposition genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

 • Fortsätta vara en regionsbyggare

  Fortsätta vara en regionsbyggare och aktivt arbeta för att stärka Öresundsregionen som ekonomisk tillväxtzon.

 • Förbättra fastighetsportföljen

  Kontinuerligt förbättra fastighetsportföljen med ett långsiktigt perspektiv på värdetillväxt.

 • ESG - en integrerad del i hela affären

  Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och Bolagsstyrning (ESG) ska vara en integrerad del i hela affären, med fokus på insatser som gör reell skillnad.

 • Stärka varumärket

  Stärka varumärket för att bli nya kunders förstahandsval och skapa stolthet och preferens hos befintliga kunder och medarbetare.

 • Aktivt bearbeta hyresmarknaden

  Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder och vara öppna för nya affärsmodeller.

 • Fortsätta att stärka kundrelationerna

  Fortsätta att stärka kundrelationerna med en hög servicegrad och närvaro, samt engagemang för att utveckla kundens affär.

 • God kostnadseffektivitet

  Fokusera på god kostnadseffektivitet i hela verksamheten.

Wihlborgs är hemvist för alla möjliga sorters affärsidéer.
Goda idéer växer inte på träd. Men de utvecklas och frodas i våra lokaler.
Vi har alltid rum för verksamheter som bidrar till att skapa värde i regionen.

Kontoret blir en allt viktigare del av företagens identitet. Vi kan konstatera att många kommer arbeta i någon form av hybrid med några på distans och några på plats, och då blir bra
ljudanläggningar, uppkoppling och digitala verktyg allt viktigare. Många passar på att ta ett större omtag kring arbetssätt och företagskultur, vilket också innebär omvärdering av kontorsytornas funktion.

Anna Nambord, Chef hållbara affärer
Anna Nambord, Chef hållbara affärer
Ta del av hela artikeln här
Wihlborgs uthyrningsgrad 2021.
Wihlborgs hyresvärde 2021.
Wihlborgs nettouthyrning 2021.
I Kranen 2 har vi skapat lokaler för både Malmö universitet och Region Skåne.
I nya stadsdelen Oceanhamnen, mitt emot Helsingborgs centralstation, har vi byggt kontorshuset Prisma.
Vår ikonbyggnad Space blir vårt första kontorshus i den nya stadsdelen Science Village i Lund.

Under 2021 investerades 1 219 Mkr i om-, till- och nybyggnader. Beslutade investeringar i pågående projekt uppgick 31 december 2021 till 2 804 Mkr, varav 505 Mkr var investerade vid årsskiftet. Under året har 9 projekt med en investering över 20 Mkr slutförts. De största är Prisma (Ursula 1) och Helsingborg C (Terminalen 1). Se vidare sid 72. Vid utgången av 2021 fanns 12 pågående projekt med en investeringsvolym över 20 Mkr vardera. Totalt pågår cirka 270 projekt av varierande storlek som drivs av vår projektorganisation. I Sverige består den av totalt cirka 15 personer fördelat på projektledare, specialister och fastighetsutvecklare.

Wihlborgsaktien

Wihlborgs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns på Large Cap-listan i sektorn Real Estate. Wihlborgs börsintroducerades 2005 sedan bolaget avknoppats från Fabege. Sedan dess har en aktiesplit med villkor 2:1 genomförts tre gånger, varav den senaste genomfördes 2018. Vid vardera tillfället har en gammal aktie ersatts med två nya aktier.

Läs mer om Wihlborgsaktien här

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post