Hoppa till innehåll
Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2021

Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2022

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95 / Skicka e-post
VD-ordet Öresundsregionen Marknad & trender Mål & strategier Hållbara affärer Projekt & utveckling Ladda ner som PDF VD-ordet Öresundsregionen Marknad & trender Mål & strategier Hållbara affärer Projekt & utveckling Ladda ner som PDF

Wihlborgs 2022 - Året i sammandrag

2022 var ett år som präglades av krig, stigande priser på energi och råvaror, inflation, en ny räntemiljö och begynnande lågkonjunktur. I kontrast till de föränderliga tiderna rullade Wihlborgs verksamhet på ungefär som vanligt. Vi fortsatte att investera och göra bra affärer. De ökade hyresintäkterna i befintligt bestånd, 13,7 procent jämfört med 2021, i kombination med den goda nettouthyrningen visade på en god underliggande efterfrågan.

Vi är särskilt stolta över att det är vår egen personal som driver certifieringsprocesser, som bidragit till att vår energianvändning per kvadratmeter minskade under 2022 med sju procent och som gör att 92 procent av våra kunder skulle rekommendera oss. Våra stabila finanser och starka organisation ger oss inte bara möjligheter att fånga nya affärsmöjligheter när de uppstår. De gör också att vi kan spetsa vår verksamhet genom samarbeten på områden som energi, innovation och regional tillväxt.

Kvartetten får miljöcertifiering
Space i Lund
ny logistikanläggning åt Nederman

Viktiga händelser 2022

Kvartal 1

Wihlborgs uppföljande AI-rapport ”Kontoret i ny tappning” presenteras. Den visar bland annat att sökningar på hybrida koncept och flexibilitet i arbetslivet ökat kraftigt.

Wihlborgs tecknar avtal med Herlev kommun om en ny förskola i Hørkær 18 i Herlev, nordväst om Köpenhamn. Förskolan slår upp dörrarna i början av 2023.

Tillsammans med Oatly, Science Village och Lunds kommun tas det första spadtaget för innovationshuset Space (Kunskapen 1) i Science Village. Byggstarten är den första mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Kvartal 2

Wihlborgs tecknar avtal med Nederman om att uppföra en ny tillverknings- och logistikanläggning på 25 000 m² på fastigheten Rausgård 21 i södra Helsingborg.

Österport 7 vid Drottningtorget i Malmö förvärvas. Fastigheten omfattar 11 000 m² och har ett attraktiv läge 500 meter från Malmö centralstation och framväxande Nyhamnen.

I syfte att få ökat fokus på klimatpåverkan vid projektinvesteringar och premiera hållbara val i leverantörskedjan inför Wihlborgs internprissättning av koldioxidutsläpp och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt.

Kvartal 3

Wihlborgs förvärvar Hedegaardsvej 88 och Amager Strandvej 390 om totalt 53 000 m². Båda fastigheterna är belägna nära Kastrup, Köpenhamns flygplats och precis intill metron.

Kvartetten (Pulpeten 5) pre-certifieras med NollCO2, vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå nettonoll klimatpåverkan under sin livstid enligt de beräkningsmodeller som gäller idag.

Uppförandet av en ny industrianläggning på Tomaten 1 i Hasslanda i Lund åt kontraktstillverkaren Inpac påbörjas. Byggnaden kommer att stå klar andra kvartalet 2024 och hyresavtalets första hyresperiod är på femton år.

Kvartal 4

I årets upplaga av ESG-utvärderingen GRESB rankas Wihlborgs som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag och utses även till global sektorledare.

Wihlborgs meddelar byggstart (2023) för en mobilitetshubb som en del av Vista (Bläckhornet 1) i Hyllie. Mobilitetshubben kommer bl.a. att innehålla cirka 430 parkeringsplatser och 45 laddplatser.Wihlborgs tecknar avtal med danska Bygningsstyrelsen om 12 000 m² i Ejby Industrivej 41 i västra Köpenhamn. Fastigheten omfattar 50 000 m² och drivs som ett lovande stadsutvecklingsprojekt.

Våra medarbetares engagemang och tillit är det viktigaste vi har.
Utomhusarbete i Lund
På väg mot en hållbar framtid
Wihlborgs i siffror

Wihlborgs i korthet

Vår verksamhet

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Över 50 000 människor
har sin arbetsplats i våra lokaler. I Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn möts
människor i stadsrum skapade av oss. I styrelserum, föreningslokaler och samhällsforum
är vi med när Öresundsregionen växer i en mylla av urban mångfald och hållbarhet. Det här är
fastighetsbolaget Wihlborgs. Regionsbyggaren.

Vår affärsidé

Wihlborgs ska, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga,
Förvalta i egen regi och utvecklakommersiella fastigheter som gör det möjligt för hyresgäster att växa och utvecklas.

Vår syn på hållbarhet

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Vi har fokus på ansvarsfulla affärer, engagemang för region och samhälle, attraktivitet som arbetsgivare och hållbara fastigheter.

Vår företagskultur

Våra medarbetares engagemang och tillit är det viktigaste vi har. Vi arbetar nära våra kunder och våra värdeord är kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap.

Wihlborgs i Malmö

Fastigheter: 103 st Fastighetsvärde: 22 035 Mkr Hyresvärde: 1 430 Mkr Uthyrningsbar yta: 619 061 kvm

Läs mer

Wihlborgs i Lund

Fastigheter: 33 st Fastighetsvärde: 8 861 Mkr Hyresvärde: 688 Mkr Uthyrningsbar yta: 260 958 kvm

Läs mer

Wihlborgs i Helsingborg

Fastigheter: 108 st Fastighetsvärde: 12 292 Mkr Hyresvärde: 998 Mkr Uthyrningsbar yta: 646 802 kvm

Läs mer

Wihlborg i Köpenhamn

Fastigheter: 33 st Fastighetsvärde: 8 500 Mkr Hyresvärde: 600 Mkr Uthyrningsbar yta: 262 000 kvm

Läs mer
Vi har alltid rum för verksamheter som bidrar till att skapa värde i regionen.
Wihlborgs är hemvist för alla möjliga sorters affärsidéer.
Goda idéer växer inte på träd. Men de utvecklas och frodas i våra lokaler.

Värdeskapande kluster

Genom att koncentrera beståndet till utvalda städer, kvarter och verksamheter vill Wihlborgs skapa u...

Läs hela artikeln

Våra strategier

Vår styrning 

  • Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) ska vara en integrerad del i hela affären, med fokus på insatser som gör reell skillnad. 
  • Vårda och utveckla den egna organisationen.
  • Fokusera på god kostnadseffektivitet i hela verksamheten. 

Vårt erbjudande 

  • Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder och vara öppen för nya affärsmodeller.
  • Stärka varumärket och vårt erbjudande för att bli nya kunders förstahandsval och skapa stolthet och preferens hos befintliga kunder och medarbetare. 
  • Fortsätta att stärka kundrelationerna med en hög servicegrad och närvaro, samt engagemang för att utveckla kundens affär.

Vår marknad 

  • Aktivt arbeta för att stärka Öresundsregionen som ekonomisk tillväxtzon. 
  • Stärka vår marknadsposition genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling.
  • Kontinuerligt förbättra fastighetsportföljen med ett långsiktigt perspektiv på värdetillväxt.
Vi omför en ombyggnation på Raffinaderiet 3
Space i Lund står snart redo för inflyttning
Wihlborgs uppför en ny anläggning åt Springhill

Under 2022 investerades 1 518 Mkr i om, till och nybyggnader. Beslutade investeringar i pågående projekt uppgick 31 december 2022 till 3 631 Mkr, varav 1 367 Mkr var investerade vid årsskiftet. Under året har sex projekt med en investering över 20 Mkr slutförts. Det största är Hindbygården 7. Vid utgången av 2022 fanns 18 pågående projekt med en investeringsvolym över 20 Mkr vardera. Totalt pågår cirka 300 projekt av varierande storlek som drivs av vår projektorganisation som består av projektledare, specialister och fastighetsutvecklare.

Wihlborgsaktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan 1 januari 2016 på Large Cap-lista...

Wihlborgsaktien

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post