Hoppa till innehåll

Wihlborgs års- & hållbarhetsredovisning 2023

Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef /Vice vd
040-690 57 31 / Skicka e-post
VD-ordet Marknad & trender Mål och strategier Hållbara affärer Projekt och utveckling Ladda ner som PDF VD-ordet Marknad & trender Mål och strategier Hållbara affärer Projekt och utveckling Ladda ner som PDF

Wihlborgs 2023 - Året i sammandrag

Utvecklingen under 2023 visar att vi lyckas balansera de osäkerhetsfaktorer som finns omkring oss med allt det positiva arbetet som görs och som ger resultat. Trots att finansieringskostnaderna och byggkostnaderna gått upp markant har vi haft positiv nettouthyrning samtliga kvartal 2023 och avslutade året med både ökade hyresintäkter och rekordhögt driftsöverskott. I vår svenska verksamhet har hyresvärdet i lika bestånd ökat med 6,5 procent. 

Vi är också stolta över att vårt förtroendeindex ökat från 86 till 90 procent i den senaste medarbetarundersökningen, att vårt kontorshus Space i Lund blev utnämnt till Årets NollCO2-projekt, att industrifastigheten Tomaten 1 blev den första byggnaden i världen med fossilfritt stål och att vår alldeles egen energiinnovation, ”Jannelösningen” fortsätter att minska energianvändningen i fastighet efter fastighet. Precis som för 100 år sedan är det Wihlborgs egen personal som driver verksamheten framåt.

I den senaste medarbetarundersökningen ökade Wihlborgs förtroendeindex från 86% till 90%
fastigheten Space vann pris som årets NollCO2-projekt 2023
Wihlborgs fastighet Tomaten 1 är den första byggnaden i världen med fossilfritt stål

Wihlborgs val

För att bli riktigt duktig på det man gör krävs både fokus och prioriteringar. Wihlborgs har gjort ett antal strategiska vägval som passar just oss bäst utifrån våra förutsättningar och vår profil. Vi kallar det ”Wihlborgs val”.

Våra val

• Öresundsregionen. Vår verksamhet är koncentrerad till en region som vi ska kunna bäst av alla för att kunna nyttja potentialen fullt ut och bidra till regionen på ett positivt sätt.

• Arbetsplatser. Kontor, lager, produktion, undervisning, vård, labb, handel – arbetsplatser är vår produkt som vi servar våra hyresgäster, våra städer och vår region med.

• Hållbarhet med effekt. Vi har inte varit först ut med att administrera och katalogisera vårt hållbarhetsarbete, men vi har jobbat hårt med insatser som verkligen gör skillnad.

• Kassaflöde. Ett starkt kassaflöde är den bästa kreditförsäkringen. Det gör oss motståndskraftiga i oroliga tider.

Lägre prioritet

• Obligationer. På grund av osäkerhet i tillgången till pengar på obligationsmarknaden i sämre tider har vi valt att inte göra oss beroende av obligationsfinansiering.

• Rating. Vi föredrar att inte vara beroende av externa ratinginstitut, utan vill kunna driva affärer på det sätt vi tycker är långsiktigt sunt för aktieägarnas bästa.

• Alternativa finansieringsformer. Det finns många olika sätt att ta in pengar, men vi ser en fördel i att vara transparenta och enkla att analysera.

• Lågavkastande segment. För att kunna generera ett starkt kassaflöde har vi huvudsakligen högavkastande fastighetssegment i vår portfölj.

Viktiga händelser 2023

Kvartal 1

Under det första kvartalet tar vi inte mindre än fyra spadtag: Rausgård 21 (till Nederman), Plåtförädlingen 15 (till bl.a. Springhill), Tomaten 1 (till Inpac) och Bläckhornet 1 (Vista).

I februari lämnar vi över nycklarna till Trygg-Hansa som flyttar in i Kvartetten i Hyllie med 1 200 medarbetare (12 000 m2). Läs mer om Trygg-Hansa och deras samlokalisering av de fem lokalkontoren på sid 54.

När den globala ideella organisationen CDP (Carbon Disclosure Project) rankar bolags leverantörsengagemang för 2022 placerar sig Wihlborgs i den absoluta toppen och utses till ”Supplier Engagement Leader”.

Kvartal 2

Bygglovsansökan för transformationen av Börshuset lämnas in. Renoveringen syftar till att lyfta fram husets karaktär och historik och att göra den till en mer öppen och dynamisk plats i staden.

Vi tecknar avtal med Region Skåne om att uppföra en lager- och logistikanläggning i Malmöområdet. Avtalstiden är 20 år och tillträdet äger rum under 2025.

Maskinuthyrningsföretaget Renta tecknar avtal om en ny byggnad på 1 300 m2 på Grustaget 1 på Väla södra i Helsingborg. Här kommer företaget att samlokalisera sina två anläggningar i Helsingborg.

Kvartal 3

Det första huset i Science Village i Lund, Space (Kunskapen 1), blir också den första byggnaden med laboratorium att certifieras med NollCO2. Läs mer om NollCO2-certifieringen av Space på sid 71.

På Østerbro förvärvar vi en fastighet, Klædemålet 9, som är en liten men strategiskt viktig pusselbit i vår strävan att bygga ett attraktivt kluster av fastigheter i området.

Två matgrossister, Svensk Foodservice och GGB Fruit, tecknar avtal om totalt 2 400 m2 i Rubinen 1 på Väla södra i Helsingborg.

Kvartal 4

Wihlborgs når rekord i årets medarbetarundersökning (Great Place to Work) med ett förtroendeindex på 90 (86). 98 procent tycker att Wihlborgs allt sammantaget är en mycket bra arbetsplats.

Wihlborgs får i uppdrag att i samråd med Malmö universitet och Malmö stad projektera och uppföra en ny byggnad på den centralt belägna fastigheten Malmö Amphitrite 1 för universitets framtida förhyrning.

De första hyresgästerna i Vista (Bläckhornet 1) blir klara; Mercedes Sverige och Mercedes Finans som hyr sammanlagt 2 100 m2, och populära Laziza som öppnar sin tredje Malmörestaurang

På Wihlborgs kontor i Dockan, Malmö, blir man välkomnad av glada medarbetare i eceptionen
Glada medarbetare på Wihlborgs som arbetar med projekt och utveckling
Medarbetare på Wihlborgs kontor i Helsingborg
Wihlborgs i siffror 2023

Fyra skäl att investera i Wihlborgs

Attraktiv region

Wihlborgs verkar i en region med kraftig befolkningstillväxt, ung och välutbildad befolkning, stark innovationsstruktur, höga hållbarhetsambitioner, goda kommunikationer och krympande avstånd till kontinenten genom bland annat Fehmarn Bält-förbindelsen. Detta är faktorer som får näringslivet att blomstra och lockar globala företag att lägga sina regionala huvudkontor här. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till sociala frågor har vi nära kontakt med hyresgäster, lokalsamhälle och regionala aktörer.

Koncentrerat fastighetsbestånd

Wihlborgs fastigheter finns på utvalda delmarknader med tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Här skapar vi kluster av fastigheter, branscher och nätverk som gör det möjligt för hyresgäster att flytta, växa och utvecklas inom vårt bestånd. Vi känner marknaden och regionen väl och kan snabbt fånga upp nya behov och trender. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Bland kunderna finns såväl privata som offentliga aktörer och många olika branscher representerade.

Långsiktig och hållbar fastighetsägare

Wihlborgs är en långsiktig ägare och utvecklar fastigheterna i egen regi med egen, kunnig personal, hög servicegrad och lokala leverantörer. Vi satsar på flexibla lokaler med höga krav på kvalitet och hållbarhet i arkitektur och byggmaterial, men också låga driftskostnader. Vi tar hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla beslut och har som mål att halvera utsläppen i hela värdekedjan till år 2030. Genom handfasta insatser strävar vi efter att göra skillnad på riktigt.

Stabil tillväxt och finansiering

Wihlborgs har haft en stark tillväxt under många år och höjd aktieutdelning sjutton år i rad. Grunden för detta är vårt fokus på att kontinuerligt förbättra vårt kassaflöde. Vårt starka driftsresultat i förhållande till vår belåning skapar en god finansiell stabilitet. Detta gör att vi kan ha en attraktiv portfölj av pågående och planerade projekt och att vi kan fånga nya affärsmöjligheter när de kommer. När vi gör goda affärer bidrar vi också till hela regionens utveckling.

Wihlborgs i Malmö

Fastigheter: 102 st Fastighetsvärde: 22 146 Mkr Hyresvärde: 1 566 Mkr Uthyrningsbar yta: 633 000 ...

Wihlborgs i Malmö

Wihlborgs i Lund

Fastigheter: 34 st Fastighetsvärde: 9 154 Mkr Hyresvärde: 755 Mkr Uthyrningsbar yta: 273 000 kvm

Wihlborgs i Lund

Wihlborgs i Helsingborg

Fastigheter: 106 st Fastighetsvärde: 12 490 Mkr Hyresvärde: 1 075 Mkr Uthyrningsbar yta: 666 000 kvm

Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs i Köpenhamn

Fastigheter: 68 st Fastighetsvärde: 12 082 Mkr Hyresvärde: 1 012 Mkr Uthyrningsbar yta: 708 000 k...

Wihlborgs i Köpenhamn
Första spadtaget för Vista i Hyllie togs i första kvartalet 2023.
Glada medarbetare på Wihlborgs kontor i Dockan
Sommaren 2023 invigde vi fastigheten Kvartetten i Hyllie

Våra strategier

Vår styrning

• Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) ska vara en integrerad del i hela affären, med fokus på insatser som gör reell skillnad.

• Vårda och utveckla den egna organisationen.

• Fokusera på god kostnadseffektivitet i hela verksamheten.

Vår marknad

• Aktivt arbeta för att stärka Öresundsregionen som ekonomisk tillväxtzon.

• Stärka vår marknadsposition genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling.

• Kontinuerligt förbättra fastighetsportföljen med ett långsiktigt perspektiv på värdetillväxt.

Vårt erbjudande

• Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder och vara öppen för nya affärsmodeller.

• Stärka varumärket och vårt erbjudande för att bli nya kunders förstahandsval och skapa stolthet och preferens hos befintliga kunder och medarbetare.

• Fortsätta att stärka kundrelationerna med en hög servicegrad och närvaro, samt engagemang för att utveckla kundens affär. 

En bärande del av Wihlborgs övergripande mål är att ha en affärsmodell för långsiktigt hållbar tillväxt.
Trappan i Helsingborg C
Wihlborgs fastighet Helsingborg C

Våra hållbarhetsmål

Wihlborgs hållbarhetsramverk har fyra områden, och 16 tillhörande mål. Under 2023 har Wihlborgs skärpt två av hållbarhetsmålen – andel hållbarhetscertifierade kontorsfastigheter och kg CO2e/m² (scope 1 och 2) – och formulerat ytterligare två mål till 2025 som rör Wihlborgs energianvändning respektive hållbarhetsutvärdering av Wihlborgs leverantörer. Vårt mål om netto noll koldioxidutsläpp till 2045 är godkänt enligt Science Based Target initiative (SBTi).

Ta del av fördjupad hållbarhetsinformation
Wihlborgs hållbarhetsramverk har fyra områden, och 16 tillhörande mål.
Wilborgs fastighet Börshuset genomgår en omfattande renovering.
I kvarteret Posthornet har vi startat etapp 2 med ännu ett tillskott av moderna kontorslokaler nära Lunds centralstation.
Rausgård 21 blir lager, produktion och kontor till miljöteknikföretaget Nederman.

Under 2023 investerades 1 862 Mkr i om-, till- och nybyggnader. Beslutade investeringar i pågående projekt uppgick 31 december 2023 till 3 675 Mkr, varav 1 011 Mkr var investerade vid årsskiftet. Under året har tio projekt med en investering över 20 Mkr slutförts. Vid utgången av 2023 fanns 20 pågående projekt med en investeringsvolym över 20 Mkr vardera. Totalt pågår cirka 270 projekt av varierande storlek.

Wihlborgsaktien

Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq Stockholm och återfinns sedan 1 januari 2016 på Large Cap-lista...

Wihlborgsaktien

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.

Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef /Vice vd
040-690 57 31
Skicka e-post
Bild på Christina Malmberg

Christina Malmberg

IR/PR-ansvarig
040-661 97 12
Skicka e-post