Vad är nyckeln till en bra arbetsplatskultur?

Anna Nambord, chef för Hållbara affärer hos oss på Wihlborgs, är övertygad om att det engagemang och den sammanhållning som präglar Wihlborgsandan är en avgörande del i företagets framgång och att det är den som gör att många stannar länge på företaget. Vi har frågat Anna vad hon tror är nyckeln till en bra arbetsplatskultur, hur hon skulle beskriva Wihlborgsandan och vilka frågor hon brinner extra mycket för.

Vad tror du är nyckeln till en bra arbetsplatskultur?

- Vi vet (genom forskning) att stolthet, gemenskap och tillit är förutsättningar och en bra grund för en god arbetsplatskultur. Det är också de parametrar som Great Place to Work har identifierat. Om man känner stolthet över företaget, upplever gemenskap med sina kollegor och en tillit till ledningen så har man bra förutsättningar för en god arbetsplatskultur. Utöver det tror jag att man ska ”krydda" med företagets unika uttryck för detta.

Hur visar medarbetarna på Wihlborgs den stoltheten och gemenskapen?

- Stoltheten kan visa sig med personliga kommentarer kring företaget på sociala medier, att vi firar utnämningar (som att ha blivit ett Great Place to Work-företag) eller genom att många medarbetare på olika nivåer i bolaget finns på plats och träffar våra aktieägare på årsstämman eller på olika mässor.

- I vårt fall så kan vår gemenskap visa sig i form av att vi på intranätet gratulerar varje medarbetare på födelsedagen, att vi firar nya uthyrningar, att vi äter frukost tillsammans varje dag, att vi har en gemensam fika på eftermiddagen eller att vi hjälper varandra mellan områden och avdelningar om någon exempelvis är sjuk eller ledig. 

Wihlborgs har ju fyra värdeord; handlingskraft, kunskap, ärlighet och gemenskap. Hur skulle du beskriva sättet vi dagligen jobbar med våra värdeord?

- Jag ser på våra värdeord precis som på mina personliga värderingar. De finns med i allt vi gör, som en kompass som styr våra handlingar, ibland på ett omedvetet sätt. Därför är det viktigt att prata om kulturen i form av exempel.

Vad har fått dig att brinna för de här frågorna?

- Jag ser ju varje dag att engagemanget som finns internt sprider sig till kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det är en bra grogrund för nya idéer och utveckling. Det driver både Wihlborgs och regionen i en positiv riktning. De fina resultaten företaget visat år efter år kommer av att våra medarbetare vill utveckla, driva och leverera. Det hänger ihop!

Vad skulle du säga är det som gör Wihlborgs till en riktigt bra arbetsplats?

- Med handen på hjärtat – det är det engagemang som alla visar varje dag, för företaget, kunder och för varandra, avslutar Anna.

Anna Nambord berättar vad hon tycker är nyckeln till en bra arbetsplatskultur

"Med handen på hjärtat – det är det engagemang som alla visar varje dag, både för företaget och för varandra som gör Wihlborgs till en riktigt bra arbetsplats"

Anna Nambord, chef för Wihlborgs affärsområde Hållbara affärer