Vår företagskultur

Vi har ambitionen att bli den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen – en vision som vi arbetar systematiskt för att nå. För att utveckla en engagerad organisation mäter vi årligen vårt företagsklimat och vår arbetsplatskultur. För oss är det viktigt att våra medarbetare känner att de bidrar till bolagets utveckling och att de trivs och utvecklas. Våra medarbetares engagemang och tillit är bland det viktigaste vi har och helt klart en bidragande faktor till vår framgång. Vår ambition är också att sprida vår arbetsglädje till hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. 

Wihlborgsandan

Man brukar säga att en företagskultur sitter i väggarna och visst förmedlar lokalerna mycket av kulturen men vi vet också att det är vårt sätt att vara och agera som utgör själva själen i företaget. Hos oss brukar vi tala om Wihlborgsandan. Den kan sammanfattas i våra fyra värdeord; handlingskraft, kunskap, ärlighet och gemenskap.  Lite mer utvecklat kan man säga att vi tror på korta beslutsvägar. Vi har en platt organisationsstruktur, vi sitter öppet och nära varandra och vi håller byråkrati på en armlängds avstånd. Vi säger oftare "prova" än "utred" och uppmuntrar samarbete. Vi är handlingskraftiga och ser till att få det som behöver göras gjort.

Vill man utvecklas hos oss finns det många tvärfunktionella grupper att engagera sig i. På det sättet lär man känna både företaget och kollegorna bättre. Vi vill hela tiden utveckla Wihlborgs som företag och vårt sätt att jobba och arbetar därför kontinuerligt med feedback och en årlig utvärdering av vår arbetsplats och våra kundrelationer.


Vi lever efter våra värdeord

Den bakomliggande filosofin hos oss är enkel och genomsyrar allt vi gör, både inom företaget och vårt förhållande till kunder, leverantörer och aktieägare. Det är betydelsefullt för oss att våra medarbetare trivs, att de utvecklas i sina roller och att de känner att de bidrar till bolagets utveckling. Vi sammanfattar filosofin med våra fyra värdeord: Handlingskraft, Ärlighet, Kunskap, Gemenskap.


Wihlborgs - a great place to work

Sedan några år tillbaka är vi certifierade som en utmärkt arbetsplats enligt Great Place To Work, vilket för oss är ett kvitto på det engagemang och den kamratskap som finns hos oss på Wihlborgs. Med engagerade medarbetare får vi ett mycket bättre resultat i verksamheten. Därför arbetar vi strategiskt med att skapa arbetsglädje både hos våra anställda och våra hyresgäster.


Ett jämställt börsbolag

I flera år har Wihlborgs hamnat på Allbrights lista över de mest jämställda börsbolagen och 2018 var vi näst bäst bland bolagen på Large cap. I de grupper där könsfördelningen är fortsatt ojämn lägger vi extra fokus även framöver. Vi gör också insatser för att anställa personer med olika bakgrund. 2018 gick vi även med som samarbetspartner till mångfaldsinitiativ som Diversity Index och Handelskammarens 100-lista.

Medelåldern hos oss är för närvarande 44 år. Andelen kvinnor är 35% och målet är att fördelningen bland chefer ska matcha detta. Även koncernledning och styrlese har en jämn könsfördelning.


En tydlig affärsetik

För oss som företag är det viktigt att ha en tydlig affärsetik och en tydlig strategi för att motverka korruption. Alla medarbetare utbildas därför inom området affärsetik för att tydliggöra vilka riktlinjer som gäller och hur man praktiskt tillämpar dessa.

Affärsetik på Wihlborgs (pdf)