Att vara trainee hos oss

Vi arbetar aktivt med att förmedla vår kultur och vår gemenskap och med att etablera och bygga relationer med studenter och potentiella medarbetare. Att årligen rekrytera ett par unga potentialer har blivit en del av vår strategi att bygga underifrån och låta medarbetarna växa med rollen. Att få in ny influenser och tankar från nästa generation både vad gäller arbetslivet och branschen är dessutom viktigt och positivt för vår utveckling av verksamheten.

Ahmed och Erik 2 1920x1080.jpg
Både Ahmed och Erik började hos oss som trainees men jobbar idag som förvaltare, Ahmed i Helsingborg och Erik i Malmö.