Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Kapitalmarknadsdag i Båstad

Måndagen den 13 juli deltog Wihlborgs på Kapitalmarknadsdagen i Båstad. Via länken nedan kan du se Ulrika Hallengren presentera vår projektutveckling och Hanna Claesson berättar om vårt miljöarbete.

Länk till webbsändning.

Q2 2015

Måndagen den 6 juli kl 07.30 publicerade Wihlborgs delårsrapporten jan-jun, 2015. CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe presenterade rapporten samma dag på Operaterrassen. 

Länk till webbsändning.

Pressmeddelande i pdf.

Delårsrapport i pdf.

Presentation i pdf.

 

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Wihlborgs ökar igen

 • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 950 Mkr (930)
 • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 689 Mkr (671)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 452 Mkr (415)
 • Periodens resultat uppgår till 961 Mkr (112), motsvarande ett
  resultat per aktie om 12,50 kr (1,46)

Wihlborgs startar året positivt

 • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462)
 • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 332 Mkr (320)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 212 Mkr (192)
 • Periodens resultat uppgår till 315 Mkr (73), motsvarande ett
  resultat per aktie om 4,10 kr (0,95)