Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q1 2015 samt årsstämma

Onsdagen den 29 april kl 07.30 publiceras Wihlborgs kvartalsrapport för kvartal 1, 2015. CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe presenterar rapporten samma dag kl 09.00 via telefonkonferens. Det går bra att ringa in på SE: +46 8 566 426 90 eller UK: +44 20 342 814 06.

Länk till audiosändning.

Den 29 april kl 16.00 avhålls Wihlborgs årsstämma på Slagthuset i Malmö.

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Wihlborgs hållbarhetsredovisning

Wihlborgs hållbarhetsredovisning för år 2014 finns nu publicerad på vår webbplats.

Wihlborgs Årsredovisning 2014

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats, wihlborgs.se.