Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q4 2015

Wihlborgs bokslutskommuniké för 2015 publiceras tisdagen den 9 februari kl 07.30. Samma dag kl 12.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe rapporten på Operaterrassen i Stockholm. Du kan följa webbsändningen via länken nedan eller ringa in på +46 8 566 426 53 eller +44 20 342 628 40.

Länk till webbsändning

 

 

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Januari-september 2015

Wihlborgs starkaste kvartal hittills.

 • Hyresintäkterna ökade med 3 procent till 1 435 Mkr (1 388)
 • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 1 065 Mkr (1 025)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 711 Mkr (639)
 • Periodens resultat uppgår till 1 343 Mkr (190), motsvarande ett
  resultat per aktie om 17,47 kr (2,47)
 • För helåret 2015 bedöms förvaltningsresultatet överstiga 960 Mkr
  (888), inklusive ersättningar för förtida lösen av hyreskontrakt

Januari-juni 2015

Wihlborgs ökar igen.

 • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 950 Mkr (930)
 • Driftsöverskottet ökade med 3 procent till 689 Mkr (671)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 452 Mkr (415)
 • Periodens resultat uppgår till 961 Mkr (112), motsvarande ett
  resultat per aktie om 12,50 kr (1,46)