Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q1 2015 samt årsstämma

Onsdagen den 29 april publicerades Wihlborgs kvartalsrapport för kvartal 1, 2015. CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe presenterade rapporten samma dag via telefonkonferens.

Delårsrapport jan-mar 2015, pdf.
Pressmeddelande i pdf-format.

Länk till audiosändning.
PPT-presentation till audiosändning.

 

Den 29 april kl 16.00 avhölls Wihlborgs årsstämma på Slagthuset i Malmö.

 

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Wihlborgs startar året positivt

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 470 Mkr (462)
  • Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 332 Mkr (320)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 212 Mkr (192)
  • Periodens resultat uppgår till 315 Mkr (73), motsvarande ett
    resultat per aktie om 4,10 kr (0,95)

Wihlborgs hållbarhetsredovisning

Wihlborgs hållbarhetsredovisning för år 2014 finns nu publicerad på vår webbplats.