Section image

Investor relations

Wihlborgs Fastigheter är börsnoterat. Därför följer vi självklart de lagar och regler som styr hur vi ska informera kapitalmarknaden om vår finansiella status; Stockholmsbörsens noteringsavtal och allmänt kända rekommendationer. All vår finansiella information är baserad på fakta och präglas av öppenhet.

xltw%tzElyop}%s6ul}wK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEl}%vto6wtp{pK%wtswmz}r%s6%spxltw%tzEtyqzK%wtswmz}r%s6%sptyqzK%wtswmz}r%s6%sp