Investor relations

Wihlborgs Fastigheter har som mål att underlätta marknadens värdering av företaget genom tydlig information.

Wihlborgs Fastigheter AB arbetar för en snabb och öppen redovisning till aktieägare och finansmarknaden.  Här hittar du t ex Wihlborgs aktieinformation, våra pressmeddelanden och ekonomiska kvartalsrapporter, våra årsredovisningar, kalendarium samt information vårt bolagsstyrningsarbete.

Q1 2015 samt årsstämma

Onsdagen den 29 april kl 07.30 publiceras Wihlborgs kvartalsrapport för kvartal 1, 2015. CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe presenterar rapporten samma dag kl 09.00 via telefonkonferens.

Den 29 april kl 16.00 avhålls Wihlborgs årsstämma på Slagthuset i Malmö.

Bokslutskommuniké 2014

Torsdagen den 12 februari 2015 publicerades Wihlborgs bokslutskommuniké. CEO Anders Jarl och CFO Arvid Liepe presenterar rapporten samma dag på Operaterrassen i Stockholm kl 12.00.

Om du vill närvara under presentationen så anmäler du dig på Financial Hearings webbplats. Det går även att delta per telefon SE +46 8 56642664 eller UK +44 2034281402.

Länk till webbsändningen.

PPT-presentation i pdf-format.

Bokslutskommuniké 2014 i pdf-format.

Pressmeddelande i pdf-format.

 

 

Bild på Anders Jarl
Anders Jarl VD Wihlborgs Malmö 040-690 57 10
Bild på Arvid Liepe
Arvid Liepe Ekonomi- och finanschef Wihlborgs Malmö 040-690 57 31

Senaste rapporterna

Wihlborgs Årsredovisning 2014

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats, wihlborgs.se.

Wihlborgs höjer utdelningen

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 856 Mkr (1 704)
· Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 357 Mkr (1 235)
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 839 Mkr (746)
· Årets resultat uppgår till 395 Mkr (1 063), motsvarande ett resultat per aktie om 5,14 kr (13,83)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kronor (4,25)